Veřejná zeleň jako výstavní síň

Co s představujete pod veřejnou zelení? Udupaný plácek mezi domy, poplivaný park u hlavního nádraží v Praze nebo klidovou zónu s mnoha zákoutími, kde vedle kvalitní sadovnické práce vás osloví fontána, kašna, umělecká lavička nebo socha, která každá má svoji duši a může vypovídat leccos o svém stvořiteli – sochaři.

Je-li socha přímo tvořena pro určitý areál, je to asi ten nejideálnější stav. Socha jako hotové dílo, to je pohled tvůrce na svět. Vždyť platí, že skrze umění vzniká svoboda a neexistuje žádná svoboda bez svobodného člověka. Proto všechny diktatury a fanatičtí vůdci mají strach z umělců.
Prošli jsme se dílem Václava Gatarika, který upoutal naši pozornost a tak vám přinášíme několik ilustrací na dokreslení jeho tvorby. Autor sám pracuje se všemi materiály, ale přece jeho největší láskou je kámen. Jeho sochy se vyznačují většími rozměry a najdete nejen v Evropě, ale také v Africe a Japonsku. Opravdový sochař tvoří na základě myšlenky, prožitku a proto i my bychom se měli naučit číst v těchto neobvyklých uměleckých knihách.
Touha po svobodě
Tato socha vznikla na mezinárodním sochařském sympoziu v Mnichově Hradišti v roce 2000. Je zhotovena z hořického pískovce.
Touhu po svobodě vyjadřuje figura člověka, jehož hlavu tvoří maska s pootevřenými ústy, které chtějí promluvit, ale zůstávají němé. Stávají se součástí pocitu, údivu, který je umocněn pohybem rukou. Vypouklé, těhotné břicho nabízí výhled na znovuzrození, na narození čehosi nového, neznámého, které možná bude lepší než dnešní stav. Stav znovuzrození je znázorněn i ve spodní části sochy, kde je náznak nové figurace – metamorfózy.
Socha je umístěna v areálu bývalého klášterního hřbitova, kde během let vznikla zahrada, která je ve stadiu „zušlechťování“. Je umístěna na jakési pomyslné ose mezi kostelem, zahradou a klášterem, který dnes slouží jako pivovar.
Rozměry:3,2 x 1,4 x 1,2 m.
Ezechiel
Ezechiel je prorok babylonského exilu, který začal roku 587 před Kristem a trval 70 let. Bůh přikázal prorokovi “jeho slovo sníst“. Mohutná socha v nadživotní velikosti říká – zde stojí člověk. „Otevři tvá ústa a jez, co ti dám“ říká hlas. Ezechiel vidí ruku, která mu podáví svitek popsaný na obou stranách.
Prorok musí ta slova, která v sobě cítí, předat dál a proto opakuje, co slyšel od Boha. Nic jiného. Ta slova, která obdržel, formují jeho tělo – svitek se obtáčí kolem jeho trupu. Sám stojí na kruhu (disku), který znázorňuje odpojení se od pozemského a spojení s absolutním duchovnem.
Socha je umístěna v Zahradě proroků v severoněmeckém Schlesvicku (Klášter sv. Johannis).
Rozměry: 3,1 x 11 x 1,1 m.
Dvojitá láska
Tato skulptura, která se nachází v soukromé sbírce Lipštatu (SRN), patří k řadě „Květiny z mojí zahrady“ a vyjadřují rozmanitost přírody a charakterů. Každá socha z této řady se vyznačuje svým charakterem, který pozorný divák lehce rozliší. K lehčí identifikaci slouží i jejich velikost, prozrazují cosi intimního, osobního.
Socha byla vytesána z anrochtského dolomitu roce 1997. Rozměry: 1,7 x 0,45 x 0,45 m.
Sám
Druhou velkou láskou sochaře je keramika se kterou začínal na keramické škole v Bechyni v roce 1977. Ovšem, na této škole dlouho nevydržel a již v následujícím roce opustil republiku a „šel hledat štěstí do světa“. Je vidět, že ho našel.
Ovšem k hlíně se stále vracel, modeloval hlavy, akty a menší plastiky. Díky změně poměrů se občas uchyluje do Prahy ke kolegovi, kde tvoří plastiky podobného stylu. Tato je jeho první pražskou prací.
Co znamená pro autora Sám – neznamená to být osamocen, je to spíš hledání zákonů, klidu, zamyšlení, ticha, barvy. Potřebuje najít formu, kterou sobě nese.
Jako materiál byla použita hlína s glazurou, která po vypálení získala pevnost.
Ovšem, osud nepřál, aby autor našel sama sebe. Na jedné výstavě byla socha zničena.
Keramika, rozměry 2,3 x 1,3 x 0,4 m, zhotoveno v roce 1999.
Brána spojení
V roce 1999 byl Václav Gatarik pozván na sochařské sympozium do Českých Budějovic, kde měl k dispozici dva kmeny dubu Trvanlivost tohoto dřeva je výjimečná. Rozhodl se zachovat jejich mohutnost a základní přírodou danou formu. Po opracování a spojení docílil tvaru této sochy.
Brána pojení stojí v prostorách parku Stromovka v českých Budějovicích. Svou mohutností a barevným pojednáním nabízí v tomto rozlehlém areálu místo k pozastavení a zamyšlení.
Rozměry: 5,0 x 2,1 x 0,8 m.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *