Vertikutace a aerifikace trávníků

Kvalitní travní porost se neobejde bez pravidelné péče. Vedle sečení jsou dnes běžnou součástí technologických postupů při pěstování trávníků další pracovní operace. Velký význam má zejména vertikutace (prořezávání) a aerifikace (provzdušňování) trávníku.

Hlavním úkolem prořezávání je rozrušení zplstnatělé travní vrstvy společně nakypřením svrchních vrstev půdního profilu do hloubky přibližně pěti milimetrů. Tento zásah současně umožňuje rostlinám lepší příjem živin, zasakování vody a přístup vzduchu ke kořenům. Podle podmínek se provádí jeden až třikrát za vegetaci v době, kdy je travní porost v plném růstu.
Vertikutace
Tato operace je prováděna vertikálními prořezávači – vertikutátory, jejichž pracovním ústrojím jsou ploché trojúhelníkovité nože, hvězdice nebo letmo uchycené nože z tvrzené oceli upevněné na vodorovně se otáčející hřídeli. Protisměrnou rotací vniká pracovní ústrojí do hloubky asi čtyř milimetrů a nařezává travní drn ve vzdálenosti 30 – 50 mm od sebe podle konstrukce nožového hřídele. Pracovní záběr strojů se pohybuje v rozmezí 0,4 až 0,9 m. Stroje v hobby provedení jsou konstruovány jako ruční, vedené a bývají opatřeny spalovacími motory o výkonu 4,0 – 8,0 kW. Stroje z kategorie profi s širšími záběry pak bývají řešeny jako traktorové nesené nebo návěsné. Výjimkou dnes již nejsou stroje samojízdné.
Většina strojů dnes umožňuje plynulé nastavení pracovní hloubky s milimetrovou přesností, která přizpůsobuje práci stroje různorodým podmínkám travního porostu a zajišťuje kvalitní provedení této operace, při níž do určité míry dochází k rozrušování ztvrdlého povrchu půdy. Je tím nahrazeno časově náročné a pracné ruční vyhrabávání trávníků.
Aerifikace
Aerifikace je údržbovou pracovní operací, při níž se mechanicky propichuje půda přibližně do hloubky šedesát až osmdesát milimetrů, s četností 300 až 500 otvorů na 1 m2 . Průměr otvoru je dán typem pracovního ústrojí a pohybuje se nejčastěji v rozmezí 10 – 15 mm. Tato operace urychluje rozklad organických zbytků, obdobně jako v předchozím případě zlepšuje příjem živin a vsakování vody. Operace působí příznivě také na oteplování vrchní půdní vrstvy, což umožňuje travám hlubší zakořeňování a podporuje odnožování. Uplatňuje se hlavně u intenzivně využívaných trávníků, které jsou vystaveny sešlapování (sportovní apod.) a doporučuje se provádět ji
dvakrát ročně – na jaře a na konci léta.
Stroje využívané k provzdušňování jsou označovány jako provzdušňovače – aerifikátory. Pracovní ústrojí těchto strojů mohou být rozdílné konstrukce. Jednodušší variantu představují ježkové válce opatřené po obvodu delšími plnými hřeby. Nevýhodou této varianty je možnost půdního utužení směrem do stran. Novější variantu představuje prořezávání povrchu úzkými trojúhelníkovými ocelovými čepelemi uchycenými na kotoučích. Efektivním řešením je propichování povrchu dutými hřeby, které vykrajují a vynášejí z půdy válečky. Dutý hřeb pracuje na principu průbojníku a vypíchnutý váleček je označován jako půdní zátka. U strojů nesených na traktoru má aktivní pracovní ústrojí podobu šroubovitých vrtáků. Ty vytváří otvory zavrtáváním do půdy do hloubky 80 – 400 mm. Nejnovější verifikátory pak využívají tlakový proud vody usměrněný do úzkých paprsků pronikajících do hloubky 100 až 500 mm. U variant vytvářejících půdní zátky musí následovat jejich odklizení z půdního povrchu. Vzniklé otvory je potřebné přesypat slabou vrstvou písku nebo humózní zeminy.
Vertikutátory i aerifikátory představuji investičně poměrně náročné stroje. Nacházejí proto širší uplatnění zejména u větších nebo specializovaných pěstitelů trávníků. Jinou variantu představují podniky služeb, které v řadě případů provádějí tyto operace i pro menší pěstitele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *