Vinařství na kutnohorsku

Historické prameny o existenci vinic a vinařství v Kutné Hoře a okolí, sahají do přelomu jedenáctého a dvanáctého století. Podmínky pro jejich existenci se postupně zhoršovaly a na začátku minulého století došlo k jejich úplnému zániku.

O obnovu a novou výsadbu se o půlstoletí později, na konci sedmdesátých let, zasloužil pan Jan Můčka ze Státního statku Čáslav. Dnes se pěstování révy vinné, sklepnímu hospodářství, prodeji a popularizaci věnuje vinařská firma Vinné sklepy Kutná Hora.
Nejstarším záznamem o vinařství v okolí Kutné Hory je zmínka o Malínu v Kosmově kronice z roku 1101. Šiřiteli myšlenky zakládání vinic byli tehdejší kláštery, zejména sedlecký (založený roku 1143 českým pánem Miroslavem z Cimburka), který pěstoval révu na stráních neškaredických, pernštejnských, kaňkovských a za Lorcem. V roce 1497 vydal král Vladislav Jagelonský nový viniční řád na Horách Kutných a staral se také, aby zakládáním nových vinic se réva hojně rozmnožovala.
K výraznému úpadku vinařství dochází po bitvě na Bílé hoře, v období třicetileté války, kdy vlivem válečných nepokojů vinice pustly a ležely ladem. K poklesu výměry docházelo i za panování Habsburků, nejen z důvodu zrušením omezení dovozu, ale i vlivem měnícího se stylu života (docházelo k rozvoji průmyslu a pivovarnictví, levné pivo vytlačilo náročnější výrobu vína). V roce1912 se ještě nachází vinice na Sekmáru, stupňovité zahradě proti Jezuitské koleji (náležela továrníku Tučkovi). A tím historie vinařství končí.
S novodobou obnovou vinic v Kutné Hoře započal v roce1977 tehdejší podnik Státní statek Čáslav výsadbou trati Na Sukově. Nyní se v této lokalitě nachází 5 ha plodných vinic. Další výsadba proběhla v roce1996 na trati Pod hřbitovem, kde jsou 2 ha. Mezi nejvhodnější odrůdy pro tuto oblast patří `Tramín červený` a `Svatovavřinecké`.
Současnou historii píše vinařská firma Vinné sklepy Kutná Hora, s. r. o. Tato mladá společnost vznikla v roce 2002, kdy převzala hospodaření od podniku Vitamína, družstvo ovocnářů Kutná Hora. Postupně době dochází k obnově vinohradů a výměně zastaralé technologie, takže kvalita vína brzy dozná výrazného zlepšení. Cílem společnosti je výroba kvalitních vín na úkor kvantity. Majitel firmy Stanislav Rudofský k tomu dodává, že celý český vinohradnický region je na severní výspě možného pěstování révy vinné a toho si musí být jak vědom jak vinař, tak i konzument. Nelze očekávat od našich severních vín takovou plnost a extraktivnost jako u vín jižních. Na druhé straně zase tato oblast umožňuje produkovat svěží, odrůdově typická vína. V příznivých letech lze docílit i skvostů, které se mohou rovnat s tím nejlepším z celého světa. Proto, chceme-li připravit kvalitní vína, musíme sklízet zdravé a vyzrálé hrozny s limitovaným výnosem, mít špičkovou technologii a opírat se o zkušenosti našich vinařů.
Nejen pěstování, ale i propagace
Okružní vinařská stezka v délce 6 km propojuje historické centrum Kutné Hory s vinohrady na severním okraji města. Zpřístupňuje tak návštěvníkům málo známou tvář Kutné Hory, totiž pěstování révy vinné, které zde má dávnou tradici. Celou trasu lze absolvovat na kole nebo i pěšky. Začátek je v centru Kutné Hory na Palackého náměstí, přímo před sídlem Informačního centra. Odtud se vydáte podle dopravního značení ulicí Na Sioně, Vladislavovou, Jiřího z Poděbrad a Zvonařskou k přechodu pro pěší, kde kolo musíte převést. Tím se dostáváme z centra města na méně frekventované komunikace a vstoupáme na kopec Sukov (285 m.n.m.), který také dal jméno vinohradu. Zde je příležitost prohlédnout k prohlédnutí vinohradu, občerstvení se sklenkou vína a seznámení se s naučnou částí – databankou mnoha odrůd révy vinné a různých typů vedení révy. Možná právě odtud je nejhezčí pohled na Kutnou Horu historickou. Smyslem je ukázat, že víno není průmyslový produkt, ale rodí se z půdy, a než se dostane do lahví a na stůl konzumenta, stojí to mnoho úsilí a poctivé práce vinaře.
A na samém závěru poznávacího lze tato vína i koupit ve vinotéce u Kameného domu. Stanislav Rudolfský klade na úroveň prodeje a spokojenost návštěvníků stejně velký důraz jako na vlastní pěstování a zpracování. Pro zájemce je připravena i řízená ochutnávka osmi vzorků vín s výkladem sommeliera. Aktivita majitele ale nekončí ani tímto. Velmi přínosnou se ukázala i spolupráce na přípravě kutnohorských Svatováclavských slavností, které jsou určeny pro širokou veřejnost. V rámci této události se uskutečnila Přehlídka a ochutnávka vín mělnických, roudnických, litoměřických, karlštejnských a mnoha dalších, včetně vín kutnohorských. Účastníci se přesvědčily, že víno ke Kutné Hoře patří od nepaměti a spoluvytváří soubor tradičních hodnot, ke kterým se tak rádi vracíme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *