Vinohradníctvo na Slovensku a slovenské odrody viniča hroznorodého

Informácie o stave vinohradníctva a vinárstva na území Slovenska sú rozdielne aj v súčasnosti. V rámci moni¬torovania v roku 1988 bola podľa Štatistického úradu SR celková plocha vinohradov 31 282 ha a podľa Úradu geodézie, kar¬tografie a katastra bola celková plocha 31 649 ha.

Pri rokovaniach o vstupe Európskej únie si Slovensko dohodlo maximálnu celkovú výmeru vinohradov 22 227 ha. Štatistické informácie o aktuálnom stave vinohradníctva a vinárstva sú rozdielne – iné údaje uvádza Štatistický úrad Slovenskej republiky a iné ÚKSÚP  (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, ktorý je riadený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). Podľa výročnej správy ÚKSÚP – u o činnosti za rok 2012 je celkový počet užívateľov vinohradov v SR 24 298 a v rezerve výsadbových práv sa nachádza 1 358 ha.

Ing. Eduard Pintér, PhD., FZKI SPU v Nitre

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 5/2014

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *