Využití doplňkového přisvětlování rostlin ve sklenících

Ve světě se hovoří a píše o zahradnické revoluci, abychom rozuměli, v technologiích ve skleníkové výrobě, respektive zahradnictví v uzavřených prostorách. Z čeho vychází představa revolučních změn v pěstebních technologiích? Z možností oprostit pěstování rostlin zčásti nebo po celý výrobní proces od dosud nezbytných základních faktorů, jako jsou denní světlo, roční období a půda.

Na tomto principu založené nové „pěstírny“ využívají jednak stávající a nové skleníky a postupy kultivace, jednak nové možnosti kultivace uvnitř uzavřených pěstebních jednotek, kterými jsou kontejnery a haly s vertikálním nebo i 3D pěstebním systémem.

Současná státní podpora výstavby skleníků v tuzemsku zájem o tuto výrobní oblast oživila a snad oživí domácí produkci a vlastní trh se zeleninou. Využije se odpadní teplo dosud vypouštěné do ovzduší a lépe se zhodnotí v zemědělství vyprodukovaná elektřina proti jejímu přímému prodeji. To za podmínky, že výrobní proces bude fungovat na moderních základech celoroční produkce, jakými jsou hydroponické systémy, doplňková výživa s CO2, spolehlivá biologická ochrana rostlin, doplňkové fotosynteticky účinné přisvětlování a počítačem řízená regulace mikroklimatu, případně celý technologický a expediční proces.*

Text a foto

Prof. Ing. František Kobza, CSc.,

Prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,

Zahradnická fakulta MENDELU v Lednici

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 12/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *