Autor
Kategorie:
Nezařazené

Zahradnické učiliště v Lovosicích

V naší republice probíhá rozsáhlá reforma veřejné správy, jenž letos vstupuje do svojí druhé etapy. Z pohledu odborného školství byl zlomovým rok 2001, který zásadním způsobem změnil systém organizace a řízení tzv. regionálního školství.

Současně byl razantně vyřešen déletrvající spor o zřizovatelské pravomoci k některým školám; zde mám konkrétně na mysli střední odborná učiliště zřizovaná Ministerstvem zemědělství ČR. Ta, stejně jako školy jiných typů, přešla pod nově zřízené odbory školství krajských úřadů. A právě jedno z mnoha takto delimitovaných zemědělských učilišť nalezneme v Ústeckém kraji a je jím SOU, OU a U v Lovosicích.
Výuka zahradnictví v této oblasti má více než padesátiletou tradici – tehdy totiž byla založena zahradnická škola v Litoměřicích. Od roku 1949 se žáci zahradnickému oboru učili ve Středisku pracujícího dorostu, které bylo zřízeno při Státním statku Litoměřice. V roce 1953 bylo středisko přejmenována na Učňovskou školu zemědělskou – obor zahradník.
Je zajímavé, že tato internátní škola dosáhla značného věhlasu, protože ke studiu přijímala žáky z velkého území Čech. Vybudovala si vlastní zahradu na které probíhal odborný výcvik. Mimo to však její učni pracovali v odvětvích litoměřického státního statku – v zahradě pod Radobýlem, v Brňanech, v Ploskovicích, ale také na Šlechtitelské stanici v Těchobuzicích. V roce 1977 bylo učiliště spojeno se středním odborným učilištěm v Lovosicích a ve Vrbičanech.
Významnou událostí pro zahradnický obor se stal rok 1983, ve kterém byla vybudována a zprovozněna nová školní zahrada se skleníky, pařeništi, učebnami a s potřebným zázemím pro odborný výcvik zahradníků. Od té doby má škola potřebné prostory a plochy pro školkaře, ovocnáře, zelináře, sadovníky, květináře, vazače a aranžéry.
Jak již napovídá název zařízení, učiliště poskytuje vzdělání na různých úrovních. Nejedná se přitom o vysloveně „zahradnické“ obory, ale i o obory příbuzné, či takové, o něž je v daném regionu zájem. Samozřejmou podmínkou je vždy dokonalé zázemí pro zabezpečení odborného výcviku.
Pro žáky, absolventy základních škol, škola nabízí tradiční obory středních odborných učilišť. Ty jsou tříleté a studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Jedná se o následující:

41-52-H/001 Zahradník, zahradnice
41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů
23-68-H/001 Automechanik
41-54-H/001 Kovář, podkovář
23-55-H/002 Klempíř pro strojírenskou výrobu (autoklempíř)
Pro žáky, kteří povinnou školní docházku dokončili v nižším než devátém ročníku, nabízí škola učební obory tzv. učilišť. Jedná se o obor 41-52-E/010 Zahradnická výroba, 29-51-E/001 Potravinářská výroba a 23-68-E/001 Technické služby v autoservisu. Učební obory učilišť jsou dvouleté a jsou také zakončeny závěrečnou zkouškou spojenou s vydáním výučního listu.
Škola se však též etablovala v oblasti speciálního školství. Zde se jedná o tzv. odborné učiliště a škola nabízí vyučení v následujících oborech: 41-52-E/008 Květinářské a aranžérské práce, 41-52-E/004 Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce, 41-55-E/002 Opravářské práce, 65-52-E/001 Kuchařské práce. Všechny uvedené obory odborných učilišť jsou tříleté a jsou zakončeny závěrečnou zkouškou s výučním listem.
Zmínili jsme již dobré zázemí školy pro realizaci odborného výcviku. Nesmíme ale opomenout, že SOUz v Lovosicích má vlastní autoškolu a svářečskou školu, ve kterých mohou žáci získat řidičská oprávnění a svářečské průkazy. Trvale velký zájem je zase ze strany veřejnosti o zahradnické výpěstky, které škola nabízí ve svém zahradnickém areálu v Litoměřicích. Také toto nepřímo potvrzuje úspěšnost školy a jejich absolventů v zahradnické praxi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *