Založení in vitro kultury u odrůd jabloně

Cílem této práce byl výzkum technik sterilizace počátečního explantátu a následná in vitro kultivace tří odrůd jabloně Golden Delicious klon B, Idared meriklon 6 a Šampion. Jako sterilizační činidlo byl využit chlorid rtuťnatý v rozsahu koncentrací 0,075; 0,15; 0,3 %. Povrchová dezinfekce pomocí chloridu rtuťnatého dopadla u studovaných genotypů úspěšně a zvolené chemické činidlo vykazovalo vysokou sterilizační účinnost. Po sterilizaci se viditelné mikrobiální kontaminace nevyskytovaly. U genotypu Golden Delicious klon B na MS médiu koncentrací BAP 4 mg/l byl dosažen nejvyšší koeficient množení 4,3 ± 0,7. Namnožený rostlinný in vitro materiál jabloně slouží jako základní a výchozí zdroj pro další ozdravovací metodické postupy, zejména pro in vitro chemoterapii.

Celkově lze konstatovat, že vybranými sterilizačními postupy se podařilo eliminovat škodlivé mikroorganismy při počáteční fázi in vitro kultury. Bylo zajištěno dostatečné množství výchozího materiálu pro další fáze a navazující metodické postupy projektu v oblasti in vitro množení a následného ozdravování. Z hlediska uchování odrůdové stability je výhodná in vitro kultura založená z vegetačních vrcholů zpravidla větších než 0,2 mm a vedení ve formě aktivně rostoucích vrcholů na pevném agarovém médiu. Nedoporučujeme méně organizované kalusové nebo buněčné kultury menší než 0,1 mm vzhledem k riziku chromozomální a genetické nestability. V naší práci se podařilo u jabloně potvrdit, že zejména v případě fytohormonu BAP lze v podmínkách in vitro vyvolat intenzivní proliferaci postranních prýtů v explantátové kultuře.*

Text a foto

Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.,

Ing. František Paprštein, CSc.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o.

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 1/2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *