Zmarličníky jako nevšední okrasné solitéry

Zmarličníky jsou atraktivní opadavé dvoudomé stromy z čeledi zmarličníkovitých (Cercidiphyllaceae), které vynikají překrásným podzimním zbarvením. Zastoupeny jsou pouze dva asijské druhy, a to zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum) a příbuzný zmarličník nádherný (Cercidiphyllum magnificum).

Pochází z horských lesů Japonska a Číny, kde jsou přirozeně rozšířeny podél řek a horských bystřin. Zmarličníky milují slunné až polostinné stanoviště a dobře rostou na hlubokých, propustných, písčitohlinitých, čerstvě vlhkých, živinami bohatých, slabě kyselých až zásaditých půdách. Nejintenzivnější podzimní zbarvení listů je patrné u exemplářů rostoucích na slunných stanovištích s kyselou, dostatečně vlhkou půdou. Naopak na vysýchavých stanovištích stromy velmi citlivě reagují na vyšší letní teploty a sucho předčasným opadem listů a v podzimním čase pak nedostatečně vybarvují. Nejsou vhodné pro městské výsadby do zpevněných ploch či na místa s aplikací posypových solí.

Text a foto Ing. et Ing. Dalibor Lička, Ph. D., zahradní a krajinářský architekt a lesník

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 6/2016

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *