Zvýšená opatření proti šíření viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete trvají

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) již od konce roku 2019 průběžně informuje o výskytu a realizovaných opatřeních EU proti zavlečení viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete (ToBRFV) na našem území. Doposud otestoval na 1 700 vzorků osiv a sadby rajčat a paprik, a v případě potvrzených výskytů nařizuje mimořádná rostlinolékařská opatření proti šíření tohoto nebezpečného viru.

Virus hnědé vrásčitosti plodů rajčete (Tomato Brown Rugose Fruit Virus = ToBRFV) napadá rajče a papriku a způsobuje snížení výnosu a kvality plodů. Šíří se hlavně osivem a sadbou, ve sklenících velmi snadno mechanicky, závlahovou vodou (hydroponie) a opylovači. Rizikem je zejména roubovaná sadba.
Od konce roku 2019 ÚKZÚZ nepřetržitě testuje zásilky osiv rajčete a papriky dovážené ze třetích zemí a veškeré partie osiv ve skladech českých dodavatelů osiv. Rovněž provádí průzkum výskytu viru v zelinářských provozech.
Celkem již bylo otestováno na 1 700 vzorků, virus byl dosud potvrzen ve 26partiích osiv původem ze zahraničí, a to v 12partiích rajčete (původ Čína, Indie) a  14partiích papriky (původ Čína, Tchaj-wan). Ve dvou případech byl potvrzen v porostech  rajčete k produkci plodů a dále ve dvou semenářských porostech papriky.

Pozitivně testované osivo a sadba z nich vzešlá jsou likvidovány.  Hrozí-li riziko mechanického přenosu viru, jsou likvidovány i porosty hostitelských rostlin pěstované v sousedství. Ostatní porosty v místě pěstování sadby z infikovaného osiva jsou rovněž sledovány a testovány na přítomnost viru.

Při výskytu viru v produkčních porostech rajčat a paprik nařizuje ÚKZÚZ mimořádná rostlinolékařská opatření k likvidaci ohnisek výskytu a k zamezení dalšího šíření viru v místech pěstování.
Součástí těchto  opatření je nejen samotná likvidace napadených porostů určených k produkci plodů, ale i nařízení dezinfekce skleníku, použitého nářadí či omezení pohybu osob a další. ÚKZÚZ provádí kontroly realizace nařízených opatření.

V současnosti šetří ÚKZÚZ situaci u odběratelů napadených partií osiv.

Podmínkou dovozu osiv a sadby rajčete a paprik ze třetích zemí, a jejich uvádění na trh v EU (získání rostlinolékařského pasu), je negativní výsledek testování.
Dovážené osivo a sadbu rajčete a papriky bude ÚKZÚZ i nadále kontrolovat a testovat na přítomnost viru. V rámci Evropské unie se virus vyskytuje v různém rozsahu také v Belgii, Francii, Itálii, Kypru, Nizozemí, Německu, Polsku, Řecku, Španělsku a mj. i Velké Británii.

„Vzhledem k tomu, že je ToBRFV závažným škodlivým organismem, který byl na území EU potvrzen a významně ohrožuje produkci rajčat a paprik, žádáme pěstitele této plodové zeleniny o maximální dodržování preventivních fytosanitárních opatření proti zavlečení viru do míst produkce,“ uvedl ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka.

Podrobné informace včetně preventivních opatření a kontaktu jsou k dispozici na webu ÚKZÚZ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *