Filtr

Propouštění zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti

Nedávný propad ekonomiky byl ještě umocněn opatřeními souvisejícími s pandemií koronaviru. Třebaže vláda zavedla programy finanční podpory zaměstnavatelů, někteří podnikatelé si ani s touto pomocí nebudou moci dovolit zaměstnávat nadále stejný počet zaměstnanců a budou muset přistoupit k jejich propouštění. Propouštění z důvodu nadbytečnosti je velice častým způsobem rozvázání pracovního poměru, zvláště potýká-li se zaměstnavatel s ekonomickými obtížemi. Pro každého zaměstnance je však otázka jeho nadbytečnosti poněkud citlivá, a proto je vhodné věnovat při tomto způsobu rozvazování pracovního poměru zvýšenou pozornost dodržení všech zákonných požadavků. Lze totiž očekávat, že někteří zaměstnanci se mohou se zaměstnavateli pustit do soudního sporu.

Kategorie: Trh - politika

Aktuální články

Efektivní školkařská produkce – mechanizační prostředky pro kultivaci půdy

Školkařská produkce představuje perspektivní a dynamicky se rozvíjející odvětví zahradnictví. Je zaměřena především na pěstování ovocných, okrasných nebo lesních dřevin, jejichž produkce je v tuzemských podmínkách poměrně stabilní. K základním předpokladům efektivní školkařské produkce patří racionalizace prováděných pracovních operací, kterou lze dosáhnout s využitím vhodné techniky. V rámci uplatňovaných technologických...

Kategorie: Školkařství

Jak pěstovat brugmansii a určit příčinu či původce jejích onemocnění

Druhy rodu Brugmansia (Solanaceae), známé také pod názvem andělské trumpety, patří k oblíbeným okrasným nádobovým rostlinám. Nejsou přespříliš náročné na podmínky prostředí, nicméně pokud svým vzhledem neodpovídají představám pěstitele, je nezbytné určit příčinu či původce onemocnění. Možností je poměrně mnoho. V současné době je popsáno sedm druhů brugmansií, které jsou...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Použití kompostů s různým obsahem živin při přípravě zahradnického substrátu nebo zeminy

Obsah celkových živin a organické hmoty v kompostech se používá pro stanovení bilance dodaných živin při aplikaci do půdy. Obsah přijatelných živin je rozhodující pro dávkování kompostů při přípravě zahradnického substrátu nebo zeminy. Vlastnosti kompostů jsou ovlivněny především složením zakládky. Standardní vlastnosti mají zahradní komposty připravené z biologicky rozložitelného odpadu...

Kategorie: Školkařství

Původní dřeviny Apalačských hor – IV. díl

Již po několikáté zavítáme na stránkách časopisu Zahradnictví do Apalačských hor ležících na východě Severní Ameriky. Horský systém o celkové délce 2600 km a šířce kolem 200 až 300 km se rozkládá na východě USA a Kanady a je územím s nesmírně bohatým druhovým zastoupením dřevin. Mnoho už jsme jich...

Kategorie: Školkařství

Netřesky zaujmou v zahradě netradičním vzhledem

Rostliny rodu netřesk (Sempervivum) jsou nepochybně široké veřejnosti dobře známy díky svému netradičnímu vzhledu a zajímavým vlastnostem, a tak by se mohlo zdát, že nebude u tohoto tématu mnoho co řešit. Jakmile se na ně ale podíváme opravdu důkladně, zjistíme, že mnohé informace jsou přinejmenším nepřesné a možnosti tohoto rodu...

Kategorie: Květinářství

ISU trial v Botanické zahradě v Troji

V srpnu 2020 se mělo v České republice uskutečnit mezinárodní setkání pěstitelů a šlechtitelů trvalek, známé jako ISU Summerdays a pořádané organizací ISU (Internationale Stauden Union) a Českým spolkem perenářů. Kvůli epidemii koronaviru se nakonec tato akce neuskutečnila a bude (snad…) přesunuta na rok 2021. Nicméně jeden bod této akce...

Kategorie: Květinářství

Dopad koronavirové pandemie na květináře

Svaz květinářů a floristů České republiky z. s. během uplynulého roku pomohl vymoci květinářským a zahradnickým firmám možnost ponechat své prodejny otevřené i v době nouzového stavu. Kvůli jarní a podzimní vlně šíření koronaviru přesto očekává svaz ztráty květinářů a floristů v řádu sta milionů korun.

Kategorie: Květinářství