Filtr

Okrasné dřeviny v českém šlechtění – III. díl

V pořadí třetí díl našeho seriálu o českém šlechtění dřevin je věnován celé řadě dalších zajímavých kultivarů především listnatých dřevin. I když jsme v minulém čísle psali o tom, že listnaté dřeviny nejsou v našem šlechtění zastoupeny tak bohatě, přesto se mezi nimi najde celá řada velmi pěkných selekcí a kultivarů vynikajících vlastností.

Kategorie: Školkařství

Aktuální články

Poškození jablek vrtulí velkohlavou (Ceratitis capitata) v České republice

V roce 2019 bylo zaznamenáno poškození jablek u zahrádkáře v Praze-Zbraslavi s podezřením na invazní druh vrtule, vrtuli velkohlavou (Ceratitis capitata). Tato domněnka byla potvrzena odchovem larev, získaných z napadených plodů až do stadia dospělce. Celkem bylo odebráno dvanáct poškozených plodů, ze kterých se po dokončení celého vývoje vylíhlo dvacet tři dospělých jedinců.

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Trendy v oblasti techniky pro sklizeň a manipulaci u jádrového ovoce

Rostoucí koncentrace pěstitelských ploch, intenzifikace uplatňovaných technologických postupů, nedostatek pracovních sil a ekonomická hlediska představují hlavní faktory, které se významnou měrou odráží v konstrukci mechanizačních prostředků využívaných při sklizni jádrového ovoce. Konečné uplatnění sklízeného produktu určuje celou sklízecí technologii a používanou techniku.

Kategorie: Technika pro zahradníky

Bezreziduální produkce ovoce zeleniny v ČR

Často diskutovanou problematikou je vliv reziduí pesticidů na zdraví člověka. Zejména pak nejsou dostatečně prozkoumána a vyhodnocena rizika vyplývající z kumulativních a synergických účinků těchto látek. Některé prostředky ochrany rostlin mohou mít podíl na zvýšení frekvence výskytu alergických onemocnění, mohou zasahovat do hormonálních regulací a není vyloučen jejich podíl na prudkém...

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Sto let výzkumné stanice vinařské

Dne 28. listopadu 2019 si Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně připomněla 100. výročí založení. Toto strohé konstatování pro stanici tak významné události však shrnuje řadu důležitých akcí, které oslavám předcházely. Pojďme si je proto připomenout tak, jak šly za sebou, aby slavnostně vyvrcholily 29. listopadu 2019 odbornou konferencí a výstavou vín...

Kategorie: Vinohradnictví

Současné tendence v tvorbě evropské městské zahrady: Firemní zahrada

Obecné společenské tendence akcentující environmentální aspekty se promítají také do podoby zahrady jako prostředku spoluvytvářejícího image komerčních firem. Někdy je právě zahrada prostředkem, který nejzřetelněji vypovídá o filozofii dané společnosti, především v souvislosti s environmentálními tématy jako klimatická změna nebo hospodaření s vodou ve městech.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Zkušenosti s robotickým žacím strojem

Údržba trávníkových ploch na veřejných nebo veřejnosti přístupných plochách skýtá v porovnání se soukromými zahradami řadu specifik. Zpravidla se jedná o vymezení údržby mimo provozní dobu s cílem minimalizovat omezení pro návštěvníky, omezení hlučnosti a samozřejmě zabezpečení požadované kvality při zohlednění nákladů. I tato myšlenka vedla v roce 2019 k pořízení robotického žacího stroje...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Technika pro zahradníky, Téma měsíce

Bohatý výběr trav a ostatních bylin pro trávníky

V České republice je pro zakládání trávníků k dispozici osivo 19 druhů trav domácího původu a osivo dalších pěti druhů (extenzivní trávníkové odrůdy) lze využít pro speciální účely. Osivo dalších tří druhů teplomilných C4 trav se dováží ze zahraničí (Cynodon dactylon, Zoysia japonica, Buchloë dactyloides). Mimo travní druhy lze ale do trávníků...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Současné možnosti nechemické ochrany trávníků

Zima 2019/2020 byla takřka ke všem typům trávníků relativně milosrdná. Sněžné plísňovitosti se vyskytly jen zřídka (jejich výskyt však nelze spojovat se sněhovou pokrývkou). Většina trávníků, především pak těch s převahou jílku vytrvalého, vykazuje žlutou až nahnědlou barvu. Příčinou je zvýšený výskyt listových skvrnitostí (Pyrenophora aj.), které měly v průběhu netypické teplé...

Kategorie: Ochrana rostlin, realizace a údržba zeleně, Téma měsíce