Filtr

Květnaté trávníky ve městech a na golfových hřištích

Skandinávské organizace STERF a NIBIO zorganizovaly počátkem loňského listopadu webinář zaměřený na druhově bohaté trávníky. Vzhledem k tomu, že všechny přednášky a následná diskuse trvaly více než pět hodin, předpokládám, že v České republice nebude mnoho zájemců, kteří by celý webinář sledovali, a proto bych rád v tomto článku představil základní informace.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Aktuální články

Zelené střechy jsou v České republice na vzestupu

Ke konci roku 2019 v České republice pokrývala vegetace na střechách plochu větší, než je rozloha pražského Starého Města nebo přibližně polovina Nového Města. Dynamiku vývoje ozeleňování střech dokládá skutečnost, že za posledních pět let se plocha zelených střech v republice více než zdvojnásobila. K těmto výsledkům dospěla odborná sekce...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Souznění zahrady s přírodou

Zahrada je nedílnou součástí přírodního prostředí, proto by její zakládání mělo respektovat přírodní krajinný ráz. Každý krajinný ráz má zcela jinou estetickou působivost a hodnotu charakterizovanou specifickým, odlišným projevem. Všechny jsou vytvořeny působením přírodních sil na hmoty, z nichž je zemský povrch utvářen – gravitací, činností vody, větru, klimatu a...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Jak zlepšit kvalitu veřejných prostranství

Co se vám vybaví, když se řekne veřejné prostranství? Jak vychází z naší zkušenosti i z výzkumu uskutečněného v loňském roce spolu s Univerzitou Pardubice, většina lidí začne při podobné otázce mluvit o parcích nebo o náměstích. To jsou právě místa, na které společnost klade největší nároky z hlediska příjemnosti...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Registrace na školení integrované produkce ovoce byla spuštěna

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR pořádají školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce podle § 12 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci bude školení vysíláno online...

Kategorie: Ovocnářství, Svazy a školy, Vzdělávání

Protimrazová závlaha: principy a praktické používání – I. díl

Protimrazová závlaha je při správném navržení a použití jedním z nejúčinnějších ochranných opatření při výskytu pozdních jarních mrazů neboli vegetačních mrazů. V případě, že je však používána bez důkladné znalosti fyzikálních, ale i praktických zákonitostí, na kterých je postavena, hrozí větší škody než bez jejího použití. Série našich dvou článku...

Kategorie: Ovocnářství

Perspektivní hybridy meruněk vyšlechtěné na ZF v Lednici

Šlechtění meruněk probíhalo v Lednici již za Rakousko-Uherska, a to na institutu „Das Fűrst Johann von Liechtenstein Pflanzenzűchtungsinstitut J. G. Mendels, Eisgrub“, kde od roku 1918 působil jako ředitel významný vědec prof. Dr. Franz Frimmel-Traisenau (1888–1957). Ten se při své bohaté šlechtitelské a geneticko-výzkumné práci zabýval i šlechtěním ovocných plodin....

Kategorie: Ovocnářství

Sklizeň chřestu začne oproti loňsku později

Sklizeň chřestu v Hostíně u Vojkovic na Mělnicku začne kvůli studené zimě oproti loňsku později. Sklízení má společnost Český chřest zahájit v nejbližších týdnech, záležet bude na počasí. Minulý rok se přitom sklízelo už od začátku dubna. Sezónní pracovníky má firma předběžně zajištěné, loni se v důsledku pandemie potýkala s...

Kategorie: Zelinářství