Archiv pro rubriku: Květinářství

Filtr

Prvorepublikové šlechtění trvalek Dendrologickou společností v Průhonicích

Článek popisuje historii o trvalkách vyšlechtěných v meziválečném období Dendrologickou společností v Průhonicích. Podrobně dokumentuje šest nově vyšlechtěných taxonů trvalek (Astilbe grandis × A. rubra, Geum × pruhonicianum, Heuchera × pruhoniciana, Sanguisorba × pruhoniciana, Thalictrum dipterocarpum var. album, Penstemon pruhonicianus), které byly uvedeny v nabídkových katalozích. Článek mapuje první zmínky,...

Kategorie: Květinářství

České květinářství v roce 2019

Podle ČSÚ dosáhla Česká republika v roce 2019 přírůstku hrubého domácího produktu o 2,4 %. To je sice o trochu méně než v roce 2018 (2,6 %), ale stále v růstovém trendu. Oficiální údaj o roční inflaci v ČR říká 2,8 %, tedy rovněž v růstovém trendu. U inflace to...

Kategorie: Květinářství

Severoamerické prérijní trvalky a jejich využití pro záhony z přímého výsevu

Článek předkládá výsledky vybraných taxonů trvalek severoamerických prérií ověřovaných v rámci experimentů zaměřených na hodnocení vhodnosti bylin pro zakládání záhonů z přímého výsevu. Experimenty byly realizovány na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v letech 2018 až 2019. Kritériem výběru potenciálně vhodných a v experimentu ověřovaných taxonů byla prosperita na suchých a slunných stanovištích. Cílem experimentů...

Kategorie: Květinářství

Průhonické šlechtění primulí

Zájem pěstitelů o tuto hrnkovou, skleníkovou a energeticky nenáročnou kulturu vedl již v polovině 80. let 20. století k rozhodnutí šlechtit tuto květinu ve VÚKOZ Průhonice. Je popsána dlouholetá systematická práce s druhy Primula vulgaris Huds. a Primula x polyantha Mill., získání rodičovských komponentů, technika křížení, dědičnost znaků, včetně dosažených výsledků...

Kategorie: Květinářství

Nejzelenější ze zelených veletrhů

Již po osmatřicáté v řadě se v Německu uskutečnil mezinárodní zahradnický veletrh IPM Essen. Během čtyř dnů jeho konání koncem ledna představilo celkem 1538 vystavovatelů ze 46 zemí své inovativní produkty a služby týkající se rostlin, technologií, floristiky a veškerých zahradních prvků. Výstaviště Messe Essen se opět proměnilo v místo...

Kategorie: Květinářství, Školkařství, Technika pro zahradníky, Veletrhy

Trvalky pro stanoviště s nedostatkem vláhy: Aquilegia, Ipomoea a Ziziphora

Suchomilné či minimálně suchotolerující rostliny můžeme najít i v sortimentu rostlin, kde by se na první pohled příliš neočekávaly. Takovým příkladem je třeba velmi běžně pěstovaný rod orlíček (Aquilegia). O naprosté většině komerčně nabízeným kultivarů se příliš nedá říct, že by jim vyhovovalo sucho, resp. hodí se spíše na stanoviště...

Kategorie: Květinářství