Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Vše o jablkách

Den po začátku školního roku se na půdě Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích pod názvem Jablečný den aneb vše o jablkách uskutečnila akce určená pěstitelům a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti. Seminář se konal za podpory České technologické platformy pro zemědělství a prezentovala se zde práce vybraných...

Kategorie: Ovocnářství

Cizí škodlivé organismy se u nás rozšiřují

Rok 2020 se zapsal do dějin jako Mezinárodní rok zdraví rostlin. Od roku 2021 se bude každoročně 12. května slavit Mezinárodní den zdraví rostlin. Zdravotní stav pěstovaných plodin má podstatný vliv na kvalitu potravinářské produkce. Zajímavé informace nejen z oblasti kvality zemědělských i zahradnických produktů a potravin zazněly na videokonferenci...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Monitoring degradace reziduí pesticidů v peckovinách

V rámci experimentální práce byl sledován vliv posklizňového ošetření účinnou látkou 1-metylcyklopropen (1-MCP) a ozónem na dynamiku degradace reziduí vybraných pesticidů v čerstvých a skladovaných plodech peckovin. Byla stanovována rezidua 17 účinných pesticidních látek (propineb, dithianon, mancozeb, iprodion, trifloxystrobin, boscalid, pyraclostrobin, cyprodinil, fludioxonil, fluopyram, tebuconazol, fenpyrazamin, fenhexamid, myclobutanil, thiacloprid, pirimicarb...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Vplyv fytohormónov na fytoplazmou ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’ infikované rastliny kôstkovín

V pokuse bol sledovaný vplyv exogénnej aplikácie fytohormónov: auxínu indolyl-3-maslovej kyseliny a brassinosteroidu epibrassinolid na fytoplazmou ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’ infikované rôzne cilitvé podpníky M-VA-2 (marhuľový semenáč) a GF-305 (broskyňový semenáč). Jednalo sa o nádobový trojročný pokus (2018–2020) udržovaný v podmienkach technickej izolácie. Vplyv aplikácie fytohormónov bol sledovaný na koncentrácii fytoplazmy...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Úrodu ovoce ovlivnila nepřízeň počasí

Ovocné sady jsou v posledních letech ovlivněné suchem, na řadě míst tak byla v letošním roce slabší násada plodů u jádrovin. Stromy jsou pak také více náchylné na poškození mrazem. Letošní úroda ovoce byla proti slabé sklizni 2019 sice vyšší, ale ve srovnání s dlouhodobým průměrem šlo o sklizeň podprůměrnou...

Kategorie: Ovocnářství

Šlechtění odrůd jabloní s trvalou rezistencí ke strupovitosti

Projekt VINQUEST zahájený v roce 2009 přinesl první informace o frekvenci prolomení genů rezistence Venturia inaequalis a geografické distribuci ras strupovitosti schopných způsobit toto prolomení. Jako nejvíce slibné geny rezistence pro použití ve šlechtění odrůd s trvalou rezistencí se ukazují geny Rvi5, Rvi11, Rvi12, Rvi14 a Rvi15 s malou frekvencí...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

In vitro množení Prunus armeniaca L.

Cílem této práce bylo nalézt vhodné metody pro rychlé in vitro množení dvou odrůd meruňky Darina a Kompakta. Jako sterilizační činidlo byl použit roztok chloridu rtuťnatého o koncentraci 0,15 %. Pro indukci multiplikace bylo testováno šest druhů MS médií obsahujících 1, 2 a 4 mg/L 6–benzylaminopurinu (BAP) a 0,5, 1...

Kategorie: Ovocnářství

Využití indukovaných mutací ve šlechtění třešní

Šlechtitelské programy třešně ptačí (Prunus avium L.) produkují komerční odrůdy primárně pomocí tradičních nástrojů genetického zlepšování. V posledních desítkách let umožňuje zrychlení a zpřesnění šlechtitelského procesu použití indukovaných mutací a metod molekulární biologie. Jednou ze stále žádanějších ekonomicky významných vlastností je samosprašnost třešní. Protože neexistuje mnoho kvalitních komerčních samosprašných odrůd,...

Kategorie: Ovocnářství

Potenciál využitia precízneho poľnohospodárstva v ochrane ovocných plodín

V súčasnej dobe je jediná efektívna ochrana v sadoch a viniciach možná iba pri preventívnej plošnej aplikácií chemických prípravkov. Niekoľkomesačné obdobie primárnych infekcií hlavných hospodárskych patogénov si vyžaduje proporciálnu chemickú ochranu. Následkom tohto stavu ostáva množstvo použitých chemických prípravkov za vegetáciu na vysokom čísle a ich počet ostáva po mnoho...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství