Archiv pro rubriku: Ovocnářství

Filtr

Zkušenosti s pěstováním třešní v nadkrytých výsadbách – I. díl

Pokročilé systémy pěstování třešní využívají nadkrytí výsadby plachtami proti dešti, což ovlivňuje kvalitu plodů zejména snížením jejich deštěm vyvolaného praskání. Nadkrytí výsadby má rovněž pozitivní vliv na velikost a hmotnost plodů, čímž se zvyšuje cena třešní a prodejnost produkce. V současné době prodejní řetězce i samotní spotřebitelé požadují plody třešní...

Kategorie: Ovocnářství

Ekologická forma ochrany peckovin proti moniliniové spále květů

V laboratorních podmínkách byla testována účinnost přípravků pro ekologickou produkci meruněk v ochraně proti moniliniové spále květů způsobená patogenem Monilinia laxa. Přípravky a jejich kombinace byly aplikovány na odrůdy meruněk Harogem a Veharda. Testovány byly přípravky Flowbrix, Sulfurus, Myco-Sin, Lime sulphur, VitiSan, Boni Protect a jako kontrola byl použit referenční...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Modelový ekologický sad – druhý rok projektu – II. díl

V minulém vydání časopisu Zahradnictví jsme se dozvěděli o pokračování projektu Modelový ekologický sad, který byl zahájen v roce 2017. Měli jsme možnost se seznámit s praktickými zkušenostmi z uplynulé sezóny, a to co se týče výživy sadů, tak konkrétních ochranářských zásahů a jejich načasování. Nyní pojďme na předchozí článek...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Vliv reziduí pesticidů na antioxidační aktivitu meruněk

V rámci této studie byla sledována dynamika degradace reziduí vybraných pesticidů u meruněk v čerstvých i skladovaných plodech a sledován vliv posklizňového ošetření 1-metylcyklopropenem (1-MCP) a ozónem na celkovou antioxidační aktivitu. Byla analyzována rezidua devíti účinných pesticidních látek (pyraclostrobin, boscalid, myclobutanil, fenhexamid, fenpyrazamin, thiacloprid, acetamiprid, trifloxystrobin a pirimicarb) v čerstvých...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Jubilejní setkání jahodářů v Mělníku

X. ročník přátelského setkání pěstitelů jahodníků se konal v aule České zahradnické akademii Mělník. Organizátory hojně navštěvované akce, která si za dobu svého konání získala velkou přízeň nejen samotných pěstitelů jahodníku, ale i prodejců zpracovatelů jahod, je Unie ovocnářů severočeského regionu. ...

Kategorie: Ovocnářství, Reportáž

Dva produkty pro lepší hospodaření s vodou

Nejvíce sladké vody na Zemi spotřebuje zemědělství. V současnosti tento podíl činí asi 70 % a očekává se, že do roku 2050 vzroste celková spotřeba vody v tomto odvětví až na 89 % veškeré spotřeby vody. Proto je úspora vody v zemědělství velmi aktuálním tématem, i vzhledem k našim klimatickým podmínkám posledních...

Kategorie: Komerční prezentace, Ovocnářství, Školkařství, Vinohradnictví

Přehled vývoje povětrnostních podmínek ve vybraných ovocnářských oblastech ČR v roce 2018

Ročník 2018 byl charakterizován poměrně rychlým nástupem jara a setrvale vysokými teplotami v následujících měsících až do podzimu a s tím souvisejícími i vysokými hodnotami dosažených teplotních sum. I přes poměrně dlouhá období s vysokými teplotami vzduchu nedošlo k překročení doposud zaznamenaných absolutních maxim. Povětrnostní podmínky loňského roku opět přinesly...

Kategorie: Ovocnářství

Mechanizační prostředky pro chemickou ochranu sadů

Chemická ochrana jako nejúčinnější a nejvíce uplatňovaná metoda ochrany rostlin proti chorobám a škůdcům, spočívá v cílené aplikaci chemických přípravků na povrch rostlin. Její hlavní výhodou je rychlost zásahu, možnost výběru vhodného přípravku a operativní přizpůsobení dávky a koncentrace. Při chemické ochraně ovocných dřevin se lze standardně setkat s vícenásobnou...

Kategorie: Ovocnářství, Téma měsíce