Archiv pro rubriku: realizace a údržba zeleně

Filtr

Muž, který sází stromy

Je to už osm let, kdy se začala psát novodobá historie arboreta ve Všenorech u Prahy. Bc. Jan Mejstřík tu na vlastním pozemku začal tvořit ve spolupráci s prof. Ing. Jiřím Marečkem, CSc., sbírku dřevin, kterou uměle zakomponovali do krajinného rázu daného místa. Sbírková zahrada se postupně připravuje na otevření...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Školkařství

Wardova skříňka – vývoj a význam pro současnou interiérovou tvorbu

Aplikovaný výzkum v oblasti vývoje pěstování rostlin v obytném prostoru člověka dosud patří k poněkud opomíjeným oblastem zahradního umění. V kontextu památkové péče o historické objekty však představuje téma velmi atraktivní. Příspěvek rekapituluje důležitá historická fakta, která byla získána podrobným studiem dobové literatury. Větší pozornost je věnována tzv. Wardově skříňce,...

Kategorie: Květinářství, realizace a údržba zeleně

Prozkoumají rozsah poškození dřevin v tornádem zasažených obcích

Obnovit poškozené stromy a zeleň v jihomoravských obcích, které koncem června postihlo tornádo, pomůže spolek arboHELP. Odborníci ze společnosti Safe Trees, Českého svazu ochránců přírody, Arboristické akademie a Nadace Partnerství odhadují škody na mimolesní zeleni na desítky až stovky milionů korun. Některé dřeviny navíc mohou být poškozené, aniž to je...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Veřejná zeleň

Okrasné trávy a jejich využití v záhonech z přímého výsevu

Článek seznamuje s výsledky experimentu zaměřeného na ověřování vhodnosti vybraných taxonů okrasných trav pro zakládání vytrvalých záhonů z přímého výsevu. Experiment byl realizován na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v roce 2020 a bylo v něm ověřováno celkem 30 taxonů jak domácích, tak introdukovaných okrasných trav.

Kategorie: Květinářství, realizace a údržba zeleně, Věda a výzkum

Obnovená Pernštejnská zahrada je otevřena veřejnosti

Vrchnostenská zahrada na svazích pod hradem Pernštejnem je otevřena veřejnosti. Unikátní architektonický komplex středověkého hradu, doplněný nejprve v baroku a posléze na přelomu 18. a 19. století souborem zahrad, nemá v naší republice srovnání. S přispěním evropských peněz se areál vrátil do vrcholné podoby z doby před dvěma sty lety,...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Veřejná zeleň