Archiv pro rubriku: realizace a údržba zeleně

Filtr

Zeleň pražských vnitrobloků

Cílem příspěvku je dokumentovat charakter vnitroblokových prostor, vývoj jejich využívání, podílu ploch zeleně a sortimentu dřevin vnitrobloků v blokové zástavbě pražských předměstí, zejména na území pražských památkových zón – Karlín, Smíchov, Vinohrady, Žižkov, Vršovice, Nusle, Dejvice, Bubeneč a horní Holešovice. Příspěvek vychází z výsledků průzkumů pražských vnitrobloků prováděných ve VÚKOZ...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Úpravy dvorků, zákoutí a malých zahrad – I. díl

Zahradní dvorky, atria a také malé zahrádky jsou významným prostorem, který může sloužit k odpočinku, ba dokonce může plnit funkci rozšířeného obytného prostoru. Vesměs se jedná o plochy malé, uzavřené, někdy tvarově nevyhovující, které mají svoje specifické mikroklimatické podmínky, teplotní, vlhkostní, světelné a také půdní. Jejich řešení bývá náročné a...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Zahrady jako ostrovy biodiverzity

Inspirací pro napsání tohoto článku byla přednáška Ferguse Garretta, hlavního zahradníka zahrady Great Dixter ve Velké Británii, na mezinárodní konferenci ISU (International Stauden Union) v německém Grünbergu v únoru letošního roku. Zahrada zde byla představena nejen jako klasický prvek anglického zahradního umění, který je znám i celé řadě našich zahradníků,...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Stromové substráty, interpretace chemických rozborů

Stromové substráty se používají pro vyplnění výsadbové jámy při výsadbě vzrostlých stromů. Lze použít původní zeminu bez výrazné úpravy nebo speciální substrátové směsi. Používají se tři typy směsí: stromové substráty na bázi zeminy (dále stromové substráty), pískové substráty a minerální strukturní substráty (dále strukturní substráty). Kromě zrnitostního složení a fyzikálních...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Mlatové povrchy v parcích – výběr vhodných materiálů a možnosti posuzování jejich kvality

Cesty, pěšiny, chodníky a další typy komunikací jsou důležitou součástí parků a zahrad. Slouží nejen k pohybu návštěvníků, k péči a údržbě přilehlých ploch, ale svým tvarem, barvou a strukturou povrchu se podílejí i na estetickém působení parků. V současnosti je k dispozici nepřeberné množství nejrůznějších materiálů pro povrchy parkových...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Jako zahradník má rád výzvy

Realizacemi zahrad včetně těch nejnáročnějších se zabývá František Ryvola, který spolupracuje mimo jiné se zahradním architektem Drahoslavem Šonským. Ještě před propuknutím pandemie koronaviru jsme spolu poseděli v příjemné restauraci a popovídali si o zahradnickém řemeslu.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Odkaz českého zahradního umění světovému kulturnímu dědictví – ztvárnění terénu

Text se zaobírá problematikou terénních modelací ve vztahu k širšímu kontextu městské krajiny zahradně architektonických lokalit Malé strany zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO. Autorky prověřují a následně demonstrují odlišné přístupy k terénu a vnímání prostoru samotného na příkladech čtyř, z hlediska k přístupu terénu, etážovitosti a vztahu k dominantě...

Kategorie: realizace a údržba zeleně