Archiv pro rubriku: realizace a údržba zeleně

Filtr

Krása stálezelené zahrady – II. díl

Celoroční stálezelený charakter zahrady snadno zpříjemníme uplatněním kvetoucích neopadavých dřevin. Jejich výběr bude ovlivněn stanovištními podmínkami, zejména tepelným režimem v průběhu zimního období. Tam, kde to půdní podmínky (pH) a vzdušná vlhkost dovolí, se velmi dobře uplatní rod rododendron (Rhododendron) s velikým množstvím barevných a výškově rozdílných kultivarů. Některé jsou dokonce charakteristické...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Zelený seminář s důrazem na zahradnickou praxi

Rekordní návštěvnost zaznamenali organizátoři odborného semináře pro realizační firmy a zahradní architekty v České Skalici. Již počtrnácté čekal účastníky zajímavý program, který si pro ně připravila společnost AGRO CS a. s. ve spolupráci s partnerskými firmami. Jak vysvětlil Ing. Kamil Pečenka, hlavní manažer Agro Profi, které je součástí společnosti AGRO CS, cílem...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Současné tendence v tvorbě evropské městské zahrady: Firemní zahrada

Obecné společenské tendence akcentující environmentální aspekty se promítají také do podoby zahrady jako prostředku spoluvytvářejícího image komerčních firem. Někdy je právě zahrada prostředkem, který nejzřetelněji vypovídá o filozofii dané společnosti, především v souvislosti s environmentálními tématy jako klimatická změna nebo hospodaření s vodou ve městech.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Zkušenosti s robotickým žacím strojem

Údržba trávníkových ploch na veřejných nebo veřejnosti přístupných plochách skýtá v porovnání se soukromými zahradami řadu specifik. Zpravidla se jedná o vymezení údržby mimo provozní dobu s cílem minimalizovat omezení pro návštěvníky, omezení hlučnosti a samozřejmě zabezpečení požadované kvality při zohlednění nákladů. I tato myšlenka vedla v roce 2019 k pořízení robotického žacího stroje...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Technika pro zahradníky, Téma měsíce

Bohatý výběr trav a ostatních bylin pro trávníky

V České republice je pro zakládání trávníků k dispozici osivo 19 druhů trav domácího původu a osivo dalších pěti druhů (extenzivní trávníkové odrůdy) lze využít pro speciální účely. Osivo dalších tří druhů teplomilných C4 trav se dováží ze zahraničí (Cynodon dactylon, Zoysia japonica, Buchloë dactyloides). Mimo travní druhy lze ale do trávníků...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Současné možnosti nechemické ochrany trávníků

Zima 2019/2020 byla takřka ke všem typům trávníků relativně milosrdná. Sněžné plísňovitosti se vyskytly jen zřídka (jejich výskyt však nelze spojovat se sněhovou pokrývkou). Většina trávníků, především pak těch s převahou jílku vytrvalého, vykazuje žlutou až nahnědlou barvu. Příčinou je zvýšený výskyt listových skvrnitostí (Pyrenophora aj.), které měly v průběhu netypické teplé...

Kategorie: Ochrana rostlin, realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Substráty pro střešní zahrady

Minerální střešní substráty jsou hlavní složkou vegetačního souvrství, ve kterém rostliny koření a které je zásobuje vodou, vzduchem a živinami. Vegetační souvrství musí mít dostatečnou vododržnost i drenážní schopnosti. Vododržnost je důležitá nejen pro rostliny, ale i pro zachycování dešťové vody a zpomalování jejího odtoku. Současně je důležitá i dobrá...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Současné tendence v tvorbě evropské městské zahrady: Solitérní městské zahrady

V první části seriálu věnovaného tématu současné evropské zahrady a aktuálním tendencím v její tvorbě jsou předkládány vybrané příklady zahrad i zahradních forem, uplatněných například na náměstích či v ulicích. Uváděné objekty vznikly v nedávných letech jako solitérní zelené oázy převážně jako rehabilitace existujících objektů nebo konverze postindustriálních ploch v...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Výroba hypertufových nádob

Hypertufový výrobek je výrobek, k jehož tvorbě byla použita směs cementu, rašeliny (nejlépe hrubé a vláknité) a říčního písku, doplněná dalšími (nejčastěji jednou až dvěma) přísadami. Technika výroby nádob (a dekorací obecně) z hypertufové směsi je poměrně stará a vznikla z potřeby nahradit některé obtížně dostupné a drahé zahradní prvky,...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce