Archiv pro rubriku: realizace a údržba zeleně

Filtr

Park Dora – park v bývalé industriální zóně Turína

Přetváření postindustriálních zón ve městech je v posledních letech často využívaná příležitost, jak zasáhnout do zdánlivě uzavřeného organismu města. Ve velké většině se k bydlení a komerčním funkcím přidává také tvorba atraktivních veřejných prostorů včetně parků. Tento text je věnován parku Dora v Turíně, který je jednou z prací krajinářského...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Nové vodní plochy Královské obory Stromovky

Královská obora Stromovka je jedním z nejvýznamnějších a největších přírodně krajinářských parků v Praze zpřístupněným veřejnosti v roce 1804. Park je tvořen lužními partiemi navazujícími na Vltavu a zalesněnými severními svahy s průhledy umožňujícími překrásné výhledy do parku a na Trojskou kotlinu. Královská obora Stromovka prodělala v 19. století krajinářskou...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Porovnanie efektivity a nákladovosti mulčovania a kosenia trávnikov

Hodnotenia vykonané na území ČR i v zahraničí poukazujú na zhoršenú kvalitu zelene v mestách vplyvom absencie pravidelnej údržby. Jedným z dôvodov je finančné nezabezpečenie údržby zelene. Efektívne využitie finančných prostriedkov nastáva len na základe reálneho stanovenia nákladov, ktoré sa opierajú o efektivitu údržby. Pre údržbu zelene a najmä pre...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Vhodné kultivary domácích listnatých stromů pro použití v ulicích měst

Během roku 2018 bylo v ulicích města Brna hodnoceno 11 kultivarů domácích listnatých stromů (celkem 178 jedinců). Nejčastěji pozorovaným problémem byly defekty architektury koruny různého typu a stupně závažnosti, pouze u dvou exemplářů nebyly zaznamenány žádné. Celkově nejlépe hodnocený byl kultivar Acer campestre Red Shine, u kterého nebyly v žádném...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Správná péče o zeleň v městské krajině

Již pošesté se sešli zástupci správy zeleně, tentokrát v kongresovém sálu Žižkovské věže na Praze 3, aby se dozvěděli o nejnovějších trendech ve správě veřejné zeleně. Podle organizátora akce, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s., je péče o veřejnou zeleň interdisciplinárním problémem, a proto zvolili rozličná témata týkající...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Reportáž

Zakládání výsadeb, realizace objektu Dendrologické zahrady v Průhonicích

Výsadby areálu dendrologické zahrady byly zahájeny na jaře roku 1976 na základě schválené studie. Byly to především kulisové výsadby podél hranic objektu, dále ucelené stromové porosty, které zahradu členily podle potřeby jednotlivých tematických celků. Výsadby byly prováděny na zemědělsky obhospodařované půdě, prosté všech porostů kromě ovocného sadu a dubového remízu.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Současnost botanických zahrad ČR – I. díl

V časopise Zahradnictví č. 2018/6 a 2018/7 vyšel stručný přehled historie vzniku botanických zahrad v České republice. Následující článek seznamuje s jejich současností, funkcí ve společnosti a také s problémy, které vyplývají z jejich činnosti. Poukazuje na nutnost ukotvit činnost botanických zahrad v právním systému EU a národní legislativě a...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Demopark přináší inspiraci na poli technologií

Letiště v německém Eisenachu bude letos již pojedenácté přehlídkovým molem nejmodernějších strojů a technologií pro údržbu zeleně včetně sportovních ploch a golfových trávníků a komunální techniky. Na výstavě Demopark 2019 se po dvou letech opět představí kolem čtyř stovek vystavovatelů, kteří předvedou své stroje v praxi. Mezinárodní charakter výstavy potvrzuje...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Kvetoucí záhony ve městě od jara do podzimu

Město Rousínov se letos stalo hostitelem Jarních slavností cibulovin, které v tuzemsku již potřetí uspořádala nizozemská společnost Verver Export ve spolupráci s tuzemskou Floravil, s. r. o. Podobný technický den se konal o den dříve také v Šumperku. Účastníci si během komentované procházky prohlédli několik rozdílných směsí květin parkového i...

Kategorie: realizace a údržba zeleně