Archiv pro rubriku: Školkařství

Filtr

Efektivní školkařská produkce – mechanizační prostředky pro kultivaci půdy

Školkařská produkce představuje perspektivní a dynamicky se rozvíjející odvětví zahradnictví. Je zaměřena především na pěstování ovocných, okrasných nebo lesních dřevin, jejichž produkce je v tuzemských podmínkách poměrně stabilní. K základním předpokladům efektivní školkařské produkce patří racionalizace prováděných pracovních operací, kterou lze dosáhnout s využitím vhodné techniky. V rámci uplatňovaných technologických...

Kategorie: Školkařství

Jak pěstovat brugmansii a určit příčinu či původce jejích onemocnění

Druhy rodu Brugmansia (Solanaceae), známé také pod názvem andělské trumpety, patří k oblíbeným okrasným nádobovým rostlinám. Nejsou přespříliš náročné na podmínky prostředí, nicméně pokud svým vzhledem neodpovídají představám pěstitele, je nezbytné určit příčinu či původce onemocnění. Možností je poměrně mnoho. V současné době je popsáno sedm druhů brugmansií, které jsou...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Použití kompostů s různým obsahem živin při přípravě zahradnického substrátu nebo zeminy

Obsah celkových živin a organické hmoty v kompostech se používá pro stanovení bilance dodaných živin při aplikaci do půdy. Obsah přijatelných živin je rozhodující pro dávkování kompostů při přípravě zahradnického substrátu nebo zeminy. Vlastnosti kompostů jsou ovlivněny především složením zakládky. Standardní vlastnosti mají zahradní komposty připravené z biologicky rozložitelného odpadu...

Kategorie: Školkařství

Původní dřeviny Apalačských hor – IV. díl

Již po několikáté zavítáme na stránkách časopisu Zahradnictví do Apalačských hor ležících na východě Severní Ameriky. Horský systém o celkové délce 2600 km a šířce kolem 200 až 300 km se rozkládá na východě USA a Kanady a je územím s nesmírně bohatým druhovým zastoupením dřevin. Mnoho už jsme jich...

Kategorie: Školkařství

Shrnutí současné situace školkařství

Loňský rok 2020 se nesl až v magickém duchu: Zdravá rostlina, zdravý člověk, a proti tomu stigma pandemie covid-19. Byl to rok velmi energeticky náročný jak na psychickou, tak na fyzickou stránku, a to doslova. Po letech 2018 a 2019 s fatálním srážkovým deficitem přišel srážkově bohatý rok 2020. Tyto...

Kategorie: Školkařství

Původní dřeviny Apalačských hor – III. díl

V minulém vydání časopisu Zahradnictví jsme se zabývali keři Apalačského pohoří. Nyní se zaměříme na stromy, které zde byly zastoupeny opět hojně, a to dokonce v nejvyšších partiích Apalačského pohoří v nadmořských výškách nad 1700 m n. m. Pohybovali jsme se přitom (z pohledu Středoevropana) však stále jižněji, tedy mezi...

Kategorie: Školkařství

Libavka – pěstování, choroby a škůdci

V 18. století byla libavka (Gaultheria Kalm ex L., Ericaceae), vyskytující se v Severní Americe, pojmenována po švédském lékaři a botanikovi Hugovi Gaulthierovi. V současné době je do rodu Gaultheria zahrnuto 169–189 druhů (údaje se značně rozcházejí), mezi nimiž se vyskytují jak poléhavé (G. procumbens) či nízké (výška méně než...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Okrasné dřeviny v českém šlechtění – VIII. díl

V posledním dílu seriálu o českém šlechtění okrasných dřevin se podívejme na smrk nejdůležitější, který má zároveň také nejvíce kultivarů – smrk ztepilý (Picea abies). Velké množství výpěstků má původ v naší republice a řadu z nich můžeme pořídit ve velkých školkách či u menších specializovaných pěstitelů.

Kategorie: Školkařství