Archiv pro rubriku: Školkařství

Filtr

Původní druhy stromů na území Česka – II.díl

Co vlastně lze považovat za původní dřevinu a co už ne? Kdo vymezí její správný areál výskytu, a kam už nepatří? To je stále převládající spor nejen mezi botaniky a dendrology, ale i napříč obory, například i mezi lesníky, ekology apod. Zejména pak v přístupu k vysazování oněch původních či...

Kategorie: Školkařství

Optimalizace hnojení krytokořenného sadebního materiálu buku

V současné době se při umělé obnově lesa klade velký důraz na použití stanovištně původních cílových dřevin, zejména dřevin listnatých. Moderní technologie intenzivních postupů pěstování krytokořenného sadebního materiálu listnatých dřevin přinášejí, mimo jiné, možnost rychlejšího zvyšování podílu těchto dřevin při obnově lesa.

Kategorie: Školkařství

Původní druhy stromů na území Česka – I.díl

Už samotný titulek může vzbuzovat řadu emocí a protichůdných názorů. Botanici si v první řadě vybaví dva pojmy, autochtonní a alochtonní. Autochtonní, jsou ty druhy rostlin (dřevin), které se v dané oblasti vyskytují bez přičinění člověka, tedy původně. Naopak, alochtonní jsou ty druhy, které se vyskytují mimo lokalitu svého původního...

Kategorie: Školkařství

Semenářský závod Lesů ČR v Týništi n. Orlicí mění orientaci na produkci listnáčů

(ČTK) Semenářský závod státního podniku Lesy České republiky (LČR) v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku mění svou orientaci na produkci semen listnatých stromů z dříve převažujících jehličnanů. Právě po sazenicích listnáčů je při nynější obnově lesů po kůrovcové kalamitě vysoká poptávka. Závod zatím do vyšší produkce semen listnáčů investoval asi...

Kategorie: Školkařství, Veřejná zeleň

Zahrada KRNAP je nově členem Unie botanických zahrad

Záchranná genofondová zahrada Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve Vrchlabí se po opravách stala přidruženým členem Unie botanických zahrad. V zahradě je více než 300 druhů či klonů ohrožených krkonošských rostlin, tedy zhruba třetina krkonošské flóry. Členství v unii pomůže zahradě KRNAP při spolupráci s ostatními zahradami na záchraně rostlin....

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Školkařství, Věda a výzkum

Zelená zpráva 2020: Podpory do agrárního sektoru vzrostly o 8 procent

(MZe) - České zemědělství dosáhlo podle předběžných údajů Souhrnného zemědělského účtu za rok 2020 nejvyšší hodnoty zemědělské produkce za posledních pět let, a to 147 miliard korun v základních běžných cenách. Uvádí to Zpráva o stavu zemědělství za rok 2020, kterou dnes schválila vláda.

Kategorie: Ovocnářství, Školkařství, Trh - politika, Vinohradnictví, Zelinářství