Archiv pro rubriku: Trh – politika

Filtr

Novinky v pracovním právu v roce 2021

Již v minulém roce prošel zákoník práce několika změnami (např. ve věci omezení odvolatelnosti vedoucích zaměstnanců, doručování písemností, zpřesnění kritérií pro přechod práv a povinností a pravidel pro přerušení běhu lhůt). Další změny ale nastávají i v tomto roce, a to už s účinností od 1. ledna 2021. Stručný přehled...

Kategorie: Trh - politika

Propouštění zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti

Nedávný propad ekonomiky byl ještě umocněn opatřeními souvisejícími s pandemií koronaviru. Třebaže vláda zavedla programy finanční podpory zaměstnavatelů, někteří podnikatelé si ani s touto pomocí nebudou moci dovolit zaměstnávat nadále stejný počet zaměstnanců a budou muset přistoupit k jejich propouštění.

Kategorie: Trh - politika

Podnikat jako fyzická osoba, nebo v rámci s. r. o.?

Podnikatelé mnohdy ať už před zahájením podnikání nebo později spolu s rozvojem jejich podnikatelské činnosti řeší, zda své podnikání provozovat jako fyzická osoba (dále jen OSVČ), nebo založit společnost s ručením omezeným (dále s. r. o.). Na to, jaké výhody a nevýhody se s oběma způsoby podnikání pojí a podle...

Kategorie: Trh - politika

Základní informace k evidenci tržeb

Jak jistě víte, evidence tržeb byla spuštěna dne 1. 12. 2016, a to na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Evidování bylo rozčleněno do několika fází, podle činností, které poplatníci vykonávají. Od té doby došlo k několika změnám, které způsob evidování a náběh jednotlivých fází ovlivnily.

Kategorie: Trh - politika

Bude nouze o zahraniční pracovníky?

Jihomoravští pěstitelé zeleniny sdružení do odbytového družstva Jihomoravská zelenina v současnosti problém s nedostatkem pracovníků nemají. Na brigádnické práce se hlásí až nadbytek agenturních zaměstnanců, kteří v důsledku epidemie koronaviru a souvisejícího uzavírání provozů přišli o práci v průmyslu či v gastroprovozech. Pěstitelé se však podle ředitelky družstva Sylvy Duškové...

Kategorie: Trh - politika

Okamžité zrušení pracovního poměru a dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dojde-li mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem k několika právním jednáním, kterými se rozvazuje pracovní poměr, může to vyvolat pochyby o tom, kdy a na základě čeho pracovní poměr skončil. Tyto pochyby mohou být ještě posíleny, pokud příslušné dokumenty nebyly podepsány oprávněnou osobou nebo pokud nebyly provedeny za současného splnění zákonných podmínek....

Kategorie: Trh - politika

Elektronická neschopenka

Elektronická neschopenka (dále jen eNeschopenka) je v současné době velmi diskutovaným tématem. Její zavedení od 1. 1. 2020 představuje mnoho změn jak pro zaměstnance a zaměstnavatele, tak pro lékaře a příslušné orgány sociálního zabezpečení. Třebaže se má jednat o opatření za účelem snížení administrativy, bude nejspíše nějakou dobu trvat, než...

Kategorie: Trh - politika