Archiv pro rubriku: Zelinářství

Filtr

Sklizeň chřestu začne oproti loňsku později

Sklizeň chřestu v Hostíně u Vojkovic na Mělnicku začne kvůli studené zimě oproti loňsku později. Sklízení má společnost Český chřest zahájit v nejbližších týdnech, záležet bude na počasí. Minulý rok se přitom sklízelo už od začátku dubna. Sezónní pracovníky má firma předběžně zajištěné, loni se v důsledku pandemie potýkala s...

Kategorie: Zelinářství

Rok 2021 pro ovoce a zeleninu

Rok 2021 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok ovoce a zeleniny. Jde o jedinečnou příležitost ke zvýšení povědomí o důležité úloze ovoce a zeleniny v lidské výživě, bezpečnosti a zdraví potravin a také při dosahování cílů udržitelného rozvoje. Koordinátorem aktivit ve světě bude Organizace OSN pro výživu a...

Kategorie: Ovocnářství, Zelinářství

Zelinářské dny 2021

Zelenina tvoří jedenáct procent našeho jídelníčku. V produkci zeleniny je ale bohužel Česká republika až na samém chvostu za všemi ostatními státy EU, a to je velmi neuspokojivý stav. Zelinářská unie Čech a Moravy hodlá v rámci příprav Společné zemědělské politiky 2021+ obhájit současnou výši podpor a zásadně navýšit prostředky...

Kategorie: Zelinářství

Hydroponické pěstování zeleniny

Hydroponie je metoda, která nabízí pěstiteli velmi účinnou možnost optimální výživy rostlin. Proto ji lze považovat za jeden z významných intenzifikačních faktorů vedoucí ke zvyšování výnosů o desítky procent proti půdní kultuře. Není však možné tento způsob kultivace směřovat pouze na zvyšování kvantity, protože pak trpí kvalita. Toho můžeme být...

Kategorie: Zelinářství

Chilli – znovuobjevená kulinářská perla

Do Evropy se paprika dostala poprvé s úspěšnou výpravou Kryštofa Kolumba koncem 15. století. Název pepper vznikl na základě používání papriky jako alternativy černého pepře. Dále byly připojovány přívlastky jako červený, indický, španělský, americký nebo indiánský. První důkazy o pěstování papriky v Evropě pak pochází z roku 1564 v Kastilii....

Kategorie: Zelinářství

Jak eliminovat rezidua herbicidů v zelenině

Rezidua pesticidů v potravinách jsou stále důkladněji kontrolována a zejména u ovoce a zeleniny dochází občas k záchytům vzorků, které nesplňují platné normy. Při kontrolách prováděných Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí bývá nejčastěji zachycena potravina, která obsahuje rezidua pesticidu, který není v EU buď vůbec registrován, nebo není registrován k...

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Bakterie Acidovorax citrulli – riziko pro tykvovité plodiny

Bakterie Acidovorax citrulli je původcem bakteriální skvrnitosti tykvovitých plodin. Poprvé byly příznaky této choroby pozorovány v roce 1965 ve Spojených státech amerických na sazenicích vodního melounu. Vzhledem k dosud zaznamenaným hospodářským škodám představuje tento patogen významné riziko i pro pěstování tykvovitých plodin na evropském kontinentu.

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství