Archiv pro rubriku: Zelinářství

Filtr

Bakterie Acidovorax citrulli – riziko pro tykvovité plodiny

Bakterie Acidovorax citrulli je původcem bakteriální skvrnitosti tykvovitých plodin. Poprvé byly příznaky této choroby pozorovány v roce 1965 ve Spojených státech amerických na sazenicích vodního melounu. Vzhledem k dosud zaznamenaným hospodářským škodám představuje tento patogen významné riziko i pro pěstování tykvovitých plodin na evropském kontinentu.

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Poradenství v oblasti fytopatologie a herbologie pro pěstitele zeleniny 2019–2020

Na základě dohody Zelinářské unie Čech a Moravy s katedrou ochrany rostlin ČZU Praha za finanční podpory Ministerstva zemědělství bylo poskytováno v letech 2019–2020 poradenství pěstitelům zeleniny v hlavních zelinářských oblastech. Pěstitelé jsou informováni o chorobách vyskytujících se v porostech jednotlivých druhů zeleniny v daném období a jsou jim doporučovány...

Kategorie: Zelinářství

České zelinářství – máme důvod růst

Až se za pár let někdo zeptá, jaké byly roky 2018, 2019 a 2020 pro pěstitele zeleniny, jak odpovědět? Dva roky extrémního sucha, dobrých cen i poklidného obchodování vystřídal srážkově abnormální rok a s ním se vrátily naše staré bolesti. Nízké ceny, boj o místo na slunci s dumpingovými dovozy.

Kategorie: Zelinářství

Aditiva na bázi mykorhizních, mykoparazitických a saprotrofních hub

Mykorhizní symbióza představuje vzájemné soužití kořenů vyšších rostlin se specifickou skupinou půdních hub, při kterém dochází k vyváženému vztahu mezi hostitelem a symbiontem. V přírodě nejrozšířenějším a nejvíce univerzálním typem mykorhizní symbiózy je arbuskulární mykorhiza (AM) tvořená houbami z oddělení Glomeromycota. Odhaduje se, že v symbióze s AM houbami žije...

Kategorie: Výživa, Zelinářství

Foliární výživa pro zdraví a kvalitu rostlin

V zahradnické praxi můžeme najít pestrou škálu rostlin od okrasných květin přes zeleninu až po okrasné a ovocné dřeviny. Každý druh pěstovaných rostlin má odlišné požadavky na výživu a hnojení, některá kritéria jsou však společná. Každá plodina potřebuje dobře připravenou půdu a zásobu živin, přizpůsobenou jejich specifickým požadavkům.

Kategorie: Ovocnářství, Výživa, Zelinářství