Filtr

Jako zahradník má rád výzvy

Realizacemi zahrad včetně těch nejnáročnějších se zabývá František Ryvola, který spolupracuje mimo jiné se zahradním architektem Drahoslavem Šonským. Ještě před propuknutím pandemie koronaviru jsme spolu poseděli v příjemné restauraci a popovídali si o zahradnickém řemeslu.

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Tuzemským zelinářům chybí nejen pracovní síla

Jaká je situace u tuzemských zelinářů v současné době, jsme se zeptali předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Ing. Petra Hanky. K nejpalčivějším problémům patří nedostatek pracovníků, chybí zelinářský výzkum a proti okolním státům se tuzemští zelináři potýkají s nerovnými podmínkami, které ve výsledku ovlivňují konečnou cenu produkce…

Kategorie: Zelinářství

Odkaz českého zahradního umění světovému kulturnímu dědictví – ztvárnění terénu

Text se zaobírá problematikou terénních modelací ve vztahu k širšímu kontextu městské krajiny zahradně architektonických lokalit Malé strany zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO. Autorky prověřují a následně demonstrují odlišné přístupy k terénu a vnímání prostoru samotného na příkladech čtyř, z hlediska k přístupu terénu, etážovitosti a vztahu k dominantě...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Zvedače letorostů ve vinohradnictví

Z pohledu pěstování révy vinné sehrávají tzv. zelené práce významnou roli. Toto společné označení zahrnuje řadu pracovních operací, která se s ohledem na růstovou fázi révy vinné provádějí v průběhu vegetace. Jedná se zejména o čištění kmínků, zvedání letorostů a jejich zavádění do dvojdrátí opěrné konstrukce, zakracování zálistků a letorostů...

Kategorie: Vinohradnictví

BIOFRUITNET – mezinárodní projekt zaměřený na problémy ekologické produkce ovoce v Evropě

Řešení mezinárodního projektu s akronymem BIOFRUITNET (Boosting Innovation in Organic FRUIT production through strong knowledge NETworks) financovaného Evropskou unií, a to programem Horizon 2020 (Grant Agreement No. 862850) bylo zahájeno 1. listopadu 2019 a bude pokračovat do konce října 2022. Projektu se účastní celkem patnáct partnerů z jedenácti různých zemí....

Kategorie: Ovocnářství

Využití in vitro kultur u rodu Sorbus

Cílem této práce bylo nalézt vhodné metody pro rychlé in vitro množení dvou odrůd jeřábu Alaja Krupnaja a Krasavica. Jako sterilizační činidlo byl použit chlorid rtuťnatý v koncentraci 0,15 %. Pro indukci multiplikace bylo testováno šest druhů MS média obsahujících 1, 2 a 4 mg/l BAP, 0,5 a 1 mg/l...

Kategorie: Ovocnářství

Odraz současné situace u školkařů

Jak se doba koronavirová promítla do situace tuzemských školkařů, jsme se zeptali tajemnice Svazu školkařů ČR Ing. Heleny Zahradníkové, Ph.D. Kromě ohleduplnosti v souvislosti s omezeními proti onemocnění covid-19 je podle ní třeba se zaměřit také na boj se suchem.

Kategorie: Školkařství