Filtr

Využití indukovaných mutací ve šlechtění třešní

Šlechtitelské programy třešně ptačí (Prunus avium L.) produkují komerční odrůdy primárně pomocí tradičních nástrojů genetického zlepšování. V posledních desítkách let umožňuje zrychlení a zpřesnění šlechtitelského procesu použití indukovaných mutací a metod molekulární biologie. Jednou ze stále žádanějších ekonomicky významných vlastností je samosprašnost třešní. Protože neexistuje mnoho kvalitních komerčních samosprašných odrůd,...

Kategorie: Ovocnářství

Potenciál využitia precízneho poľnohospodárstva v ochrane ovocných plodín

V súčasnej dobe je jediná efektívna ochrana v sadoch a viniciach možná iba pri preventívnej plošnej aplikácií chemických prípravkov. Niekoľkomesačné obdobie primárnych infekcií hlavných hospodárskych patogénov si vyžaduje proporciálnu chemickú ochranu. Následkom tohto stavu ostáva množstvo použitých chemických prípravkov za vegetáciu na vysokom čísle a ich počet ostáva po mnoho...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Aditiva na bázi mykorhizních, mykoparazitických a saprotrofních hub

Mykorhizní symbióza představuje vzájemné soužití kořenů vyšších rostlin se specifickou skupinou půdních hub, při kterém dochází k vyváženému vztahu mezi hostitelem a symbiontem. V přírodě nejrozšířenějším a nejvíce univerzálním typem mykorhizní symbiózy je arbuskulární mykorhiza (AM) tvořená houbami z oddělení Glomeromycota. Odhaduje se, že v symbióze s AM houbami žije...

Kategorie: Výživa, Zelinářství

Zahrady jako ostrovy biodiverzity

Inspirací pro napsání tohoto článku byla přednáška Ferguse Garretta, hlavního zahradníka zahrady Great Dixter ve Velké Británii, na mezinárodní konferenci ISU (International Stauden Union) v německém Grünbergu v únoru letošního roku. Zahrada zde byla představena nejen jako klasický prvek anglického zahradního umění, který je znám i celé řadě našich zahradníků,...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Porovnání obsahu fenolických látek v plodech jabloní pěstovaných v ČR a v Polsku

Výzkum byl zaměřen na porovnání obsahu fenolických látek v plodech vybraných odrůd jabloní pěstovaných v odlišných lokalitách. Hodnocená jablka pocházela z České republiky a z Polska. K analýzám byly vybrány odrůdy Idared, Golden Delicious, Šampion a Topaz. Zvolený fenolický profil obsahoval rutin, epikatechin, floridzin, kyselinu chlorogenovou a kvercitrin. Jejich obsah...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Okrasné dřeviny v českém šlechtění – VIII. díl

V posledním dílu seriálu o českém šlechtění okrasných dřevin se podívejme na smrk nejdůležitější, který má zároveň také nejvíce kultivarů – smrk ztepilý (Picea abies). Velké množství výpěstků má původ v naší republice a řadu z nich můžeme pořídit ve velkých školkách či u menších specializovaných pěstitelů.

Kategorie: Školkařství

Podnikat jako fyzická osoba, nebo v rámci s. r. o.?

Podnikatelé mnohdy ať už před zahájením podnikání nebo později spolu s rozvojem jejich podnikatelské činnosti řeší, zda své podnikání provozovat jako fyzická osoba (dále jen OSVČ), nebo založit společnost s ručením omezeným (dále s. r. o.). Na to, jaké výhody a nevýhody se s oběma způsoby podnikání pojí a podle...

Kategorie: Trh - politika

Přátelské setkání tuzemských perenářů

Pro všechny stávající i potencionální velkoobchodní zákazníky a partnery připravilo botanické zahradnictví Holzbecher v první polovině září historicky první den otevřených dveří. Příchozí čekaly zajímavé přednášky a komentovaná prohlídka školkařského podniku. Ač v rouškách, nesl se celý den v Lelekovicích u Brna v duchu přátelského setkávání a neutuchajících diskusí o...

Kategorie: Květinářství

Tuzemští vinaři budou bojovat o přežití

Ohledně současné situace v době postižené koronavirovou pandemií jsme tentokrát oslovili prezidenta Svazu vinařů České republiky JUDr. Tibora Nyitraye. Vyhlídky tuzemských vinohradníků a vinařů nejsou nikterak růžové z hlediska finanční situace, navíc opatření na podporu ekonomiky se vinařskému sektoru téměř vyhnula. Nám tedy nezbývá než podpořit tuzemskou produkci vína alespoň...

Kategorie: Vinohradnictví