Filtr

Příprava destilátů z ovoce

Výroba ovocných destilátů neboli pálenek má u nás dlouholetou tradici. Naše slivovice byla pro svůj nezaměnitelný charakter exportním produktem již v minulosti. Je třeba rovněž vzpomenout na další u nás oblíbené druhy jako hruškovice, meruňkovice nebo třešňovice. Specifický charakter mají vzácnější pálenky z plodů jeřábu oskeruše, černého jeřábu (aronie) nebo...

Kategorie: Ovocnářství

Libor Kunte: KAKTUSY otrněná krása

Vydavatelství Profi Press s. r. o. vydalo ve druhé polovině letošního roku knihu českého autora Ing. Libora Kunteho, Ph.D., která je určena pro širokou kaktusářskou veřejnost. Přestože autora knihy znám mnoho let, byl jsem opravdu zvědav, jak se vypořádá s faktem, že nám na trhu chybí moderní česká kniha o...

Kategorie: Květinářství

Systém ochrany rostlin pro produkci třešní v baby food kvalitě

V experimentálních výsadbách třešní ve VŠUO Holovousy byl testován modelový postřikový plán. Byl sledován obsah reziduí pesticidů a spočítány akční ochranné lhůty produkci třešní v „baby food“ kvalitě. U žádného ze studovaných pesticidů nebyl překročen maximální limit reziduí a k jejich degradaci docházelo v průběhu času. Mezi pesticidy s kratší...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Sucho jako fenomén dnešní doby?

Koncem října proběhla na akademické půdě Zahradnické fakulty v Lednici Mendelovy univerzity v Brně konference Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna. Společnými silami akci uspořádaly Mendelova univerzita v Brně – Zahradnická fakulta Lednice, Zemědělský výzkum, spol. s r. o., se sídlem v Troubsku, Fakulta chemická Vysokého učení technické v...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Dynamicky řízená atmosféra zlepšuje skladování jablek

Dynamicky řízená atmosféra (DCA – Dynamic Controlled Atmosphere) představuje plynnou směs s počáteční převahou kyslíku, která se trvale snižuje v atmosféře chladírenské komory na hodnoty jen nepatrně vyšší, než je fyziologický limit zahájení anaerobních procesů ve skladovaných jablkách. Přitom se obsah oxidu uhličitého udržuje jen na minimální hladině (asi do...

Kategorie: Ovocnářství

Od zeleného plata po kvetoucí záhon

Jak se říká až na dřeň měli možnost osobně poznat společnost Volmary účastníci zájezdu, který společně uspořádaly společnosti Gramoflor, Volmary a Sinco. V programu totiž byla nejen prohlídka výrobny produkce mladých rostlin v německém Sendenu, ale i návštěva ve šlechtitelském centru Volmary v Kaldenhofu, kde se začátkem srpna konaly Zákaznické...

Kategorie: Květinářství, Reportáž

Nastupují substráty nové generace

Společnost Gramoflor ve spolupráci s firmami Volmary a Sinco zahradnické potřeby letos v srpnu pozvala profesionální zahradníky, tentokrát především pěstitele květin, na odbornou exkurzi do závodu na zpracování pěstebních substrátů v německé Vechtě. Kromě zajímavé prohlídky závodu a nedalekého rašeliniště navštívili účastníci ještě několik moderních zahradnických firem a mimo jiné...

Kategorie: Školkařství

Zápočet pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody vůči zaměstnanci

Podnikatelé se někdy setkávají s tím, že jim jejich zaměstnanci způsobí při výkonu práce škodu. Kromě toho, že se na základě takové události zpravidla naruší vzájemné vztahy, pro podnikatele představuje způsobená škoda zásah do jeho majetkových práv, který mu může udělat „čáru přes rozpočet“. Skutečnost, že odpovědnost zaměstnance za škodu...

Kategorie: Trh - politika