Filtr

Našel si svoji cestu, jak pěstovat vřesy

Pro pěstování vřesů a dalších vřesovištních rostlin se Ing. Štěpán Karlík rozhodl již během studia na vysoké škole. V jeho rodinné školce v Kozolupech na Plzeňsku se spolu s manželkou stará o vřesovištní rostliny na ploše 7000 m2. Rozhodli se jít cestou úzkého sortimentu, aby mohli svým zákazníkům zaručit vysokou...

Kategorie: Školkařství

GrootGroenPlus se zaměří na zeleň odolávající klimatu

Letošní ročník mezinárodního veletrhu GrootGroenPlus se bude konat v nizozemském Zundertu ve dnech 2. až 4. října. Zahradníci zde naleznou vše pro svůj obor, zvláštní pozornost bude věnována ekologickým produktům. Letošním tématem je Great in green (v zeleni je dobře) a jedním z cílů je seznámit účastníky veletrhu se stromy...

Kategorie: Školkařství

Genové zdroje révy vinné – středně rané stolní odrůdy

Skupina středně raných odrůd je patrně nejrozmanitější skupinou PIWI odrůd révy vinné a měla by uspokojit požadavky všech pěstitelů. V této skupině je možné najít odrůdy osvědčené a dobře prověřené pěstováním (Alden, Agát Donskoj, Aivaz, Frumoasa albe), odrůdy labruskového typu s vůni a chutí jahod, malin a angreštu (Alden, Isabella,...

Kategorie: Vinohradnictví

Snížení rizika přenosu fytoplazmy při množení letním očkováním

Fytoplazmové chřadnutí hrušní je významné onemocnění, jehož původcem je fytoplazma ´Candidatus Phytoplasma pyri´ a hlavními hostiteli hrušeň a kdouloň. Za účelem ozdravení odrůd postižených touto chorobou byla zkoumána možnost snížení rizika přenosu infekce z matečné rostliny při přípravě nového pěstebního materiálu. Dobré výsledky byly zaznamenány u letního očkování.

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Současnost botanických zahrad ČR – III. díl

Botanické zahrady plní řadu funkcí. Představují významné plochy zeleně v urbanizované krajině, slouží k rekreaci, vzdělávání a výuce i pro pořádání kulturních akcí. Jejich nejvýznamnější funkcí, kterou plní celosvětově, je ex situ konzervace genofondu především neprodukčních rostlin. Botanické zahrady mají nejrůznější zřizovatele, jsou jimi vysoké školy, obce, samosprávné územní celky,...

Kategorie: Trh - politika

Květinové novinky z výstavy FlowerTrials 2019

Čtyřiadvacátý kalendářní týden bývá již tradičně termínem, kdy se koná jedna z nejvýznamnějších evropských zahradnických výstav, FlowerTrials. Ve dnech 11. až 14. června 2019 měli návštěvníci z řad profesionálních pěstitelů květin možnost navštívit více než šedesát předních šlechtitelských firem a seznámit se s generativně a vegetativně množenými květinovými novinkami na...

Kategorie: Květinářství

Nové vodní plochy Královské obory Stromovky

Královská obora Stromovka je jedním z nejvýznamnějších a největších přírodně krajinářských parků v Praze zpřístupněným veřejnosti v roce 1804. Park je tvořen lužními partiemi navazujícími na Vltavu a zalesněnými severními svahy s průhledy umožňujícími překrásné výhledy do parku a na Trojskou kotlinu. Královská obora Stromovka prodělala v 19. století krajinářskou...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Ověření účinnosti alternativních přípravků proti strupovitosti jabloně

V polních maloparcelkových testech byla hodnocena účinnost pěti alternativních přípravků proti strupovitosti jabloně způsobené houbou Venturia inaequalis. Aplikace přípravků byla prováděna opakovaně od dubna do konce června. Hodnocení napadení houbou V. inaequalis na listech a plodech bylo provedeno po ukončení ošetřování. Nejlepších výsledků (nejnižšího napadení) bylo dosaženo v případě přípravku...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství