Filtr

Využití ultranízkých teplot k uchovávání a ozdravování genetických zdrojů

Genové banky po celém světě hrají zásadní roli v uchovávání genetických zdrojů rostlin. V závislosti na druhu a formě rostlinného pletiva byla vyvinuta řada způsobů uchovávání těchto genetických zdrojů. Jedním z nich je takzvaná kryoprezervace využívající extrémně nízké teploty kapalného dusíku. Na základě této metody byly objeveny také pozitivní účinky...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Jarní ochrana jádrovin

Zatímco lid „nepěstební“ očekává netrpělivě jarní sluníčko, aby si užíval procházek probouzející se přírodou a radoval se z každého vyrašeného pupene a prvních zelených lístečků, lidu „pěstebnímu“ (a tedy i ovocnářům) začínají starosti a hektické období. Vedle jiných agrotechnických úkonů musí zvládnout v potřebném čase a správném termínu též kvalitní...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Odrůdy jabloní v nově zakládaných výsadbách v Evropě

Jablka jsou nejčastěji konzumované čerstvé ovoce v Evropské unii, s výjimkou Španělska, kde spotřebitelé dávají přednost pomerančům. Výhodou jablek je možnost celoročního skladování a distribuce konzumentům, vysoký obsah zdraví prospěšných látek, minerálů a vlákniny. Celosvětová tržní produkce jablek se v posledních pěti letech pohybovala přibližně od 74 mil. do 76...

Kategorie: Ovocnářství

Polník Agrilus mali – riziko pro pěstování jabloní

Polník Agrilus mali je dřevokazným broukem, který působí významné škody na jabloních. Jedná se původem o asijský druh škůdce, který by představoval vysoké riziko pro pěstování jabloní i na evropském kontinentu v případě jeho zavlečení. Polník Agrilus mali taxonomicky náleží do řádu brouci (Coleoptera), čeledi krascovití (Buprestidae). Jeho původní zeměpisné...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Zelinářské dny 2021

Zelenina tvoří jedenáct procent našeho jídelníčku. V produkci zeleniny je ale bohužel Česká republika až na samém chvostu za všemi ostatními státy EU, a to je velmi neuspokojivý stav. Zelinářská unie Čech a Moravy hodlá v rámci příprav Společné zemědělské politiky 2021+ obhájit současnou výši podpor a zásadně navýšit prostředky...

Kategorie: Zelinářství

Propouštění zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti

Nedávný propad ekonomiky byl ještě umocněn opatřeními souvisejícími s pandemií koronaviru. Třebaže vláda zavedla programy finanční podpory zaměstnavatelů, někteří podnikatelé si ani s touto pomocí nebudou moci dovolit zaměstnávat nadále stejný počet zaměstnanců a budou muset přistoupit k jejich propouštění.

Kategorie: Trh - politika

Efektivní školkařská produkce – mechanizační prostředky pro kultivaci půdy

Školkařská produkce představuje perspektivní a dynamicky se rozvíjející odvětví zahradnictví. Je zaměřena především na pěstování ovocných, okrasných nebo lesních dřevin, jejichž produkce je v tuzemských podmínkách poměrně stabilní. K základním předpokladům efektivní školkařské produkce patří racionalizace prováděných pracovních operací, kterou lze dosáhnout s využitím vhodné techniky. V rámci uplatňovaných technologických...

Kategorie: Školkařství

Jak pěstovat brugmansii a určit příčinu či původce jejích onemocnění

Druhy rodu Brugmansia (Solanaceae), známé také pod názvem andělské trumpety, patří k oblíbeným okrasným nádobovým rostlinám. Nejsou přespříliš náročné na podmínky prostředí, nicméně pokud svým vzhledem neodpovídají představám pěstitele, je nezbytné určit příčinu či původce onemocnění. Možností je poměrně mnoho. V současné době je popsáno sedm druhů brugmansií, které jsou...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství