Filtr

Zelený, ohromný, úchvatný, mezinárodní

Takový byl veletrh IPM Essen 2019. Letos byl ve znamení udržitelnosti a změny klimatu, vystavovatelé se zaměřili na stále významnější vliv rostlin odolných vůči vedru a ekologicky šetrné obaly. Během čtyř dnů, od 22. do 25. ledna 2019, na veletrhu IPM Essen představilo 1546 vystavovatelů ze 46 zemí své novinky...

Kategorie: Reportáž

Země bez stromů je chudá země

Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové opět po roce hostilo setkání ovocnářů. Již 62. ročník této tradiční akce spolupořádaly Ovocnářská unie ČR a Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s. r. o. Uskutečnila se ve dnech 15. a 16. ledna, a i tentokrát zavítaly do přednáškového sálu přes čtyři stovky...

Kategorie: Ovocnářství, Reportáž

Hnojiva s řízeným uvolňováním živin od společnosti ICL Specialty Fertilizers

Když v 60. letech 20. století přišlo na trh první obalované hnojivo, jednalo se o zcela převratný vynález. Najednou stačilo jediné hnojení na dlouhou dobu. Byl to začátek zcela nového principu aplikace výživy. Hnojiva s řízeným uvolňováním živin (controlled release fertilisers, CRF) totiž výrazně snižují ztráty živin, čímž snižují počet...

Kategorie: Téma měsíce

Hydrofilní minerální plst – vlastnosti a použití při výsadbě zeleně

Hydrofilní minerální plst se vyznačuje vysokou pórovitostí a vodní kapacitou. Používá se především pro hydroponické pěstování zeleniny a řezaných květin ve sklenících. Je vhodná i pro realizaci zelených střech a vegetačních stěn. Při laboratorních testech byly stanoveny retenční křivky dvou typů minerální plsti a byly porovnány s minerálními komponenty střešních...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Aleje a stromořadí v Praze-Vinohradech v minulosti a dnes

Článek dokumentuje vývoj výskytu (lokalizaci) vinohradských uličních alejí a stromořadí, které významně dotváří kulturně historickou hodnotu tohoto území s ucelenou blokovou zástavbou (vzniklou převážně v letech 1875–1900) v části památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice (katastrální území Vinohrady). Analýza výskytu alejí a stromořadí byla provedena na základě historických leteckých snímků od...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Vývoj školkařství v období let 1945 až 1989

V letošním roce slaví školkaři sté výročí založení Československého svazu školkařů. Toto výročí je postupně připomínáno několika články mapujícími vývoj školkařství za toto období. V pořadí již druhý příspěvek se věnuje historickému vývoji v období od skončení druhé světové války po rok 1989.

Kategorie: Školkařství

Poloprovozní hodnocení odrůd třešně

Odrůdy hodnocené ve VŠÚO Holovousy s. r. o. vykazovaly variabilitu, a to zejména co se týče doby zrání, velikosti a kvality plodů. Z hlediska velikosti plodů vynikaly odrůdy Early Korvik a Kasandra (8–9 g). Naopak nejmenší plody byly zaznamenány u odrůdy Karešova. Z hlediska chuti byly všechny odrůdy hodnoceny jako...

Kategorie: Ovocnářství