Filtr

Skleníkové trendy jako budoucnost zelinářství

Na farmě Bezdínek, s. r. o., v Dolní Lutyni na Karvinsku pěstují od loňského podzimu rajčata v nově postavených sklenících bez zbytků pesticidů Zero residues. V ochraně rostlin kladou důraz na využití preventivních metod a biologické ochrany. Nejen s fungováním farmy a jejími principy se seznámili účastníci prvního ročníku konference...

Kategorie: Zelinářství

Ekologické vinohradnictví na vysoké úrovni

Svou kvalitou a intenzitou produkce je české ekologické vinohradnictví srovnatelné se sousedními vyspělými státy, jako jsou Německo a Rakousko. V posledních dvou dekádách zaznamenalo významný nárůst, ze 17 ha v roce 2000 na současných bezmála 960 ha. S podílem kolem 5 % vinic v režimu ekologického zemědělství z celkové výměry...

Kategorie: Vinohradnictví

Rostliny, proč je potřebujeme?

Krásnou podstatou práce zahradníků, zemědělců či lesníků je spolupráce s rostlinami, a to ve všech jejich formách, od drobných bylin po mohutné stromy. To může vést k zamyšlení, k čemu všemu jsou vlastně rostliny dobré, jaká je jejich úloha v krajině, v ekosystémech či na planetě. Ne, že by tyto...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Beech Leaf Disease – nové riziko pro pěstování buků

V lesních porostech Kanady a východní části USA byl v posledních letech pozorován výrazný nárůst onemocnění buků prozatím pojmenovaného Beech Leaf Disease, což mezi lesníky i místní veřejností samozřejmě vyvolalo vážné obavy o budoucnost pěstovaných stromů. Původ nového onemocnění zůstává dosud nejasný, ale vědci se domnívají, že druh háďátka Litylenchus...

Kategorie: Ochrana rostlin, Školkařství

Rody Scutellaria a Zauschneria

Rody šišák (Scutellaria) i zaušnérie (Zauschneria) nabízí zahradnické i zahrádkářské veřejnost celou řadu zajímavých, velmi atraktivních druhů, které se dokážou velmi dobře vyrovnat i s podmínkami relativního nedostatku vláhy v půdě. Se zástupci mimořádně početného rodu Scutellaria (čeleď Lamiaceae) se lze setkat v Evropě, Asii i Severní Americe. Jako zahradnicky...

Kategorie: Květinářství

Ako a prečo skladovať zeleninu

Trh vyžaduje rovnomerné zásobovanie čerstvou zeleninou počas celého roka a dostáva sa u nás objektívne do rozporu s pestovateľskými možnosťami. Preto je snaha skladovateľné druhy uchovávať s vyhliadkou na lepšie speňaženie v neskoršom čase dopytu tak, aby sa uhradili náklady na skladovanie a straty.

Kategorie: Zelinářství

Hodnocení jádrovin skladovaných v podmínkách ULO s FruitSmart (1-MCP)

V průběhu skladovací sezóny 2017–2018 probíhal ve VŠÚO Holovousy pokus hodnotící změny kvalitativních parametrů u vybraných odrůd jablek skladovaných v podmínkách ULO. Cílem pokusu bylo zjistit vliv posklizňového ošetření přípravkem FruitSmart (1-MCP). Práce byla zaměřena na prověření prodloužení skladovatelnosti a konzumního období vybraných odrůd jablek Rucla, Meteor a Topaz.

Kategorie: Ovocnářství

Introdukce rodu Lomelosia do zahrad a předválečné sortimenty

Rod Lomelosia sestává asi z padesáti mediteránních a íráno-turanských druhů, separovaných od rodu Scabiosa. Z devíti druhů zmiňovaných z anglických zahrad už roku 1810 jsou do současnosti pěstovány především vytrvalé L. graminifolia a L. caucasica. Poslední byla ke konci 19. století ve švábských, duryňských a britských školkách prošlechtěna do velkokvětých...

Kategorie: Květinářství