Filtr

Nová zeleň za 2,3 milionu

V grantové výzvě Sázíme budoucnost na podporu podzimního sázení stromů uspělo celkem 55 komunitních projektů. Od Nadace Partnerství si v souhrnu odnáší přes 2,3 milionu korun. Ty během října a listopadu pomohou dobrovolníkům z neziskovek, škol, farností nebo radnic nejen zkrášlit své okolí, ale také zadržovat vodu nebo zmírňovat dopady...

Kategorie: Veřejná zeleň

Grant na novou zeleň získalo 55 projektů, například veřejný ovocný sad

(ČTK) – V grantové výzvě Sázíme budoucnost Nadace Partnerství na podporu podzimního sázení stromů uspělo 55 projektů, mezi nimi například i veřejný ovocný sad. Nadace mezi ně rozdělí přes 2,3 milionu korun. Peníze v říjnu a listopadu využijí na vítězné projekty dobrovolníci z neziskových organizací, školy, farnosti či radnic. Nadace...

Kategorie: Veřejná zeleň

Vědci vyvinuli technologii, která umožňuje využít oxid uhličitý vzniklý při výrobě vína

(ČTK) – Vědci z Mendelovy univerzity (MENDELU) v Brně ve spolupráci se společností M-ex Production přišli s technologií, která jim umožňuje zachytit plyny vznikající při kvašení vína. Jde zejména o oxid uhličitý (CO2), který má ve vinařství řadu použití, proto nyní zjišťují, jak takto zachycené plyny zpětně využít. Univerzita o...

Kategorie: Vinohradnictví

Semenářský závod Lesů ČR v Týništi n. Orlicí mění orientaci na produkci listnáčů

(ČTK) Semenářský závod státního podniku Lesy České republiky (LČR) v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku mění svou orientaci na produkci semen listnatých stromů z dříve převažujících jehličnanů. Právě po sazenicích listnáčů je při nynější obnově lesů po kůrovcové kalamitě vysoká poptávka. Závod zatím do vyšší produkce semen listnáčů investoval asi...

Kategorie: Školkařství, Veřejná zeleň

Plzeň se stará o stovky hektarů trávníků, tisíce metrů čtverečních záhonů a přes 18 tisíc stromů

Kolem 60 milionů korun ročně vynakládá v posledních letech Plzeň na údržbu zeleně na svém území. Stará se o 26 parků s 352 hektary trávníků a o skoro devět tisíc metrů čtverečních záhonů. Postupně pak revitalizuje jednotlivé lokality, z nichž se stávají oblíbená místa pro odpočinek Plzeňanů i návštěvníků. I...

Kategorie: Veřejná zeleň

Účinnost látek na přírodní bázi v ochraně proti padlí jabloně (Podosphaera leucotricha)

Padlí jabloně, jejímž původcem je fytopatogenní houba Podosphaera leucotricha, patří mezi časté onemocnění vyskytující se především na jabloni (Malus spp.), zřídka pak na hrušni (Pyrus spp.) V roce 2021 byl proveden maloparcelkový pokus, který měl za cíl ověřit účinnost vybraných alternativních i fungicidních přípravků proti padlí jabloně.

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství