Filtr

Postupy a technika uplatňovaná při zakládání vinice

Zakládání nové výsadby vinice představuje z pohledu pěstitele významný krok, který vyžaduje včasné a komplexní plánování. Předpokládaná životnost vinice je běžně třicet a více let, proto se případné chyby, kterých se pěstitel při zakládání dopustí, projeví obtížnějším prováděním pracovních operací a lze je v pozdějším období jen obtížně odstranit. Existuje...

Kategorie: Vinohradnictví

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů révy vinné

Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně je jedním ze specializovaných plodinových pracovišť Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni. Již od svého založení v roce 1919 se zabývá pěstováním a hodnocením různých odrůd révy vinné Vitis vinifera L. V době svých výzkumných začátků bylo její hlavní pracovní náplní pozorovat...

Kategorie: Vinohradnictví

Ořechovce východního pobřeží Spojených států

Ořechovce (Carya) jsou rodem, se kterým se můžeme setkat jak ve východní Asii, tak i v Severní Americe a Mexiku. Patří do čeledi Juglandaceae (ořešákovité). Tvoří výhradně stromový tvar. Celkem je na světě asi 18–23 druhů, které jsou s různými obměnami jako druhy více či méně akceptovány. Ačkoli jsou pro...

Kategorie: Školkařství

Foliární výživa pro zdraví a kvalitu rostlin

V zahradnické praxi můžeme najít pestrou škálu rostlin od okrasných květin přes zeleninu až po okrasné a ovocné dřeviny. Každý druh pěstovaných rostlin má odlišné požadavky na výživu a hnojení, některá kritéria jsou však společná. Každá plodina potřebuje dobře připravenou půdu a zásobu živin, přizpůsobenou jejich specifickým požadavkům.

Kategorie: Ovocnářství, Výživa, Zelinářství

Okrasné dřeviny v českém šlechtění – VI. díl

Již v předchozích dílech seriálu o českém šlechtění okrasných dřevin jsme se dozvěděli, že co se týče množství kultivarů, jasně vedou jehličnany. Jednou z nejčetnějších skupin jejich sortimentu jsou bezesporu zakrslé a pomalu rostoucí kultivary. A právě těm, tentokrát náležejícím k rodu Pinus, se budeme věnovat právě nyní. ...

Kategorie: Školkařství

Něco málo z historie rozinek a bezsemenných odrůd

Bezsemenné odrůdy na výrobu rozinek se dříve nevyskytovaly tak hojně, jako je tomu v dnešní době, alespoň co se zahrádkářského sortimentu týče. De facto se rozinky vyráběly hlavně z odrůd se samičími květy, které proprchávaly a tvořily jen málo malých semen nebo vůbec žádná. Prvními dováženými rozinkami na naše území...

Kategorie: Vinohradnictví

Stromové substráty, interpretace chemických rozborů

Stromové substráty se používají pro vyplnění výsadbové jámy při výsadbě vzrostlých stromů. Lze použít původní zeminu bez výrazné úpravy nebo speciální substrátové směsi. Používají se tři typy směsí: stromové substráty na bázi zeminy (dále stromové substráty), pískové substráty a minerální strukturní substráty (dále strukturní substráty). Kromě zrnitostního složení a fyzikálních...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Téma měsíce

Prvorepublikové šlechtění trvalek Dendrologickou společností v Průhonicích

Článek popisuje historii o trvalkách vyšlechtěných v meziválečném období Dendrologickou společností v Průhonicích. Podrobně dokumentuje šest nově vyšlechtěných taxonů trvalek (Astilbe grandis × A. rubra, Geum × pruhonicianum, Heuchera × pruhoniciana, Sanguisorba × pruhoniciana, Thalictrum dipterocarpum var. album, Penstemon pruhonicianus), které byly uvedeny v nabídkových katalozích. Článek mapuje první zmínky,...

Kategorie: Květinářství

Mlatové povrchy v parcích – výběr vhodných materiálů a možnosti posuzování jejich kvality

Cesty, pěšiny, chodníky a další typy komunikací jsou důležitou součástí parků a zahrad. Slouží nejen k pohybu návštěvníků, k péči a údržbě přilehlých ploch, ale svým tvarem, barvou a strukturou povrchu se podílejí i na estetickém působení parků. V současnosti je k dispozici nepřeberné množství nejrůznějších materiálů pro povrchy parkových...

Kategorie: realizace a údržba zeleně