Filtr

Vliv reziduí pesticidů na antioxidační aktivitu meruněk

V rámci této studie byla sledována dynamika degradace reziduí vybraných pesticidů u meruněk v čerstvých i skladovaných plodech a sledován vliv posklizňového ošetření 1-metylcyklopropenem (1-MCP) a ozónem na celkovou antioxidační aktivitu. Byla analyzována rezidua devíti účinných pesticidních látek (pyraclostrobin, boscalid, myclobutanil, fenhexamid, fenpyrazamin, thiacloprid, acetamiprid, trifloxystrobin a pirimicarb) v čerstvých...

Kategorie: Ochrana rostlin, Ovocnářství

Zásadní poznatky k výživě a hnojení zeleniny

Zelenina má v porovnání s ostatními zemědělskými plodinami relativně vysoké nároky na živiny. Proto je její racionální výživa a hnojení jedním z nejvýznamnějších faktorů a současně nedílnou součástí pěstitelských technologií. Je na vůli každého pěstitele, jaký způsob pěstování zeleniny vzhledem k požadované výši výnosu a kvalitě zvolí, zda klasický (konvenční)...

Kategorie: Výživa, Zelinářství

Správná formulace a odůvodnění výpovědi – I. díl

Dát svému zaměstnanci výpověď může být pro zaměstnavatele náročné jak ve smyslu administrativní zátěže, tak i z psychologického hlediska. Není výjimkou, že zaměstnavatel při tom všem opomene splnit formální a obsahové náležitosti výpovědi podle zákoníku práce. To může mít ale pro zaměstnavatele fatální následky, domáhá-li se zaměstnanec u soudu určení...

Kategorie: Trh - politika

Kompoziční a architektonické řešení Dendrologické zahrady v Průhonicích

Základem kompozičního pojetí a řešení prostoru Dendrologické zahrady byl systém uspořádání výsadeb v tematických skupinách, charakteristických specifikou svého uplatnění. Některé, zejména stromové skupiny současně plnily funkci kosterních výsadeb areálu. Řešení přihlíželo k výrazovým atraktivním vlastnostem dřevin, například k barevnému olistění, květenství, plodenství, podzimnímu vybarvení, habituálnímu projevu. ...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Mulčování trvalkových záhonů

Každý, kdo má na zahradě trvalkové záhony, jistě pracoval s mulčem. V zahradnické praxi se můžeme setkat s velkým množstvím mulčovacích materiálů. Některé jsou známé a dalo by se říci osvědčené, jako jsou kůra nebo netkaná textilie, jiné se do praxe dostaly až v posledních letech. Příkladem novodobých materiálů je...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Housenky – významní škůdci rostlin

Housenky jsou nedílnou součástí vývojového cyklu každého motýla. Zatímco přítomnost motýlů jako dospělých jedinců je širokou veřejností zpravidla vnímána pozitivně především díky velkým a mnohdy nápadně pestrobarevným křídlům, jejich vývojová stadia – housenky, jsou často opomíjeny a bývají často už jen na základě vizuálního vjemu hodnoceny spíše negativně.

Kategorie: Ochrana rostlin

Čtverák Danielův – zajímavá okrasná dřevina

Dřeviny z čeledi routovitých (Rutaceae) jsou známy především z gastronomie, farmacie, lidového léčitelství nebo starověkých obřadů. Jejich nechvalnou vlastností je, že se mohou ve spojení se slunečním zářením stát zdrojem poškození pokožky, obzvláště u citlivých osob (kontaktní dermatitidy). Možná už tato skutečnost naše předky upoutala, aby se blíže na rostliny...

Kategorie: Školkařství

Méně známé, ale perspektivní trvalky pro stanoviště s nedostatkem vláhy: cisty a sápy

Rod cist (Cistus) patří mezi typické dřeviny většiny oblastí Středozemí. Zahrnuje zhruba 20 druhů a je jedním z nejvýznamnějších prvků tamních křovinatých společenstev typu macchie a garrigue. Obvykle se jedná o nižší, často stálezelené keře, které časně zjara nakvétají velkými bílými nebo růžovými květy. Podle druhu dorůstají 80 až 150...

Kategorie: Květinářství

Kaly – okrasné rostliny zahrad i bytů

Rod Zantedeschia (kala, kornoutice) získal své jméno na počest významného italského botanika G. Zantedeschiho, původně však byly rostliny pojmenovány jako rod Calla, což v řečtině znamená výraz pro krásu. Kaly jsou řazeny do čeledě rostlin árónovitých (Araceaee). Tato čeleď zaujímá zejména svým rozsahem a pestrostí významné postavení v rostlinné říši,...

Kategorie: Květinářství